Sökning: "webb applikation"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden webb applikation.

 1. 1. Proposal and Evaluation of a Database Data Model Decision Method

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sabina Hauzenberger; Emil Lindholm Brandt; [2020]
  Nyckelord :Database; data model; Analytical Hierarchy Process; decision method; Databas; datamodell; Analytical Hierarchy Process; beslutsmodell;

  Sammanfattning : A common problem when choosing a data model for a database is that there are many aspects to take into consideration–making the decision difficult and time-consuming. Therefore this work aims to create a decision method that enhances the decision by making it more suitable for the use-case at hand as well as making it quicker. LÄS MER

 2. 2. Upptäcka kritiska ändringar i JSON-meddelandeni webb-API:er

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :William Bentersten; [2020]
  Nyckelord :JSON; Diff; Jämförelse; API;

  Sammanfattning : Ett sätt att utveckla webbapplikationer är att göra det i två delar. Dels ett API, dels en klient. Denna rapport fokuserar på JSON-API:er och på att hitta en lösning för att identifiera kritiska ändringar i JSON-meddelanden innan de påverkar sin avseddak lient på ett oönskat sätt. LÄS MER

 3. 3. Prediktion av priset på höstvete

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Nisa Andersson; Nils Broman; Martin Björn; Adrian Byström; Gabriel Markfjärd; Christian Rasmussen; Simon Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Prediktion; höstvete; neurala; nätverk;

  Sammanfattning : I denna rapport finnes resultatet av kandidatprojektet i kursen TDDD96 som ges av Linköpings universitet. Projektet har utförts av sju studenter på Civilingenjörsprogrammet inom Datateknik och Civilingenjörsprogrammet inom Mjukvaruteknik. LÄS MER

 4. 4. En applikation som stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Svensson; [2019]
  Nyckelord :Neurodevelopmental disorder; react native; adhd; autism; application; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; react native; adhd; autism; applikation;

  Sammanfattning : Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en grupp diagnoser som påverkar hur hjärnan hanterar information och kan ge svårigheter med koncentration, reglera uppmärksamhet, minne m.m. En metod som används för att ge stöd till personer NPF är Tydliggörande pedagogik. LÄS MER

 5. 5. Upptäcka kritiska ändringar i JSON-meddelanden i webb-API:er

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :William Bentersten; [2019]
  Nyckelord :JSON; Diff; Comparison; API; JSON; Diff; Jämförelse; API;

  Sammanfattning : Ett sätt att utveckla webbapplikationer är att göra det i två delar. Dels ett API, dels en klient. Denna rapport fokuserar på JSON-API:er och på att hitta en lösning för att identifiera kritiska ändringar i JSON-meddelanden innan de påverkar sin avseddaklient på ett oönskat sätt. LÄS MER