Sökning: "webb applikation"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden webb applikation.

 1. 1. Byte av Ärendehanteringssystem : - Förstudie och REST API av kund-databas

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Ted Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :Requirements Specification; Zendesk; Jira Service Desk; REST API; Nodejs.;

  Sammanfattning : Leeroy Group AB är ett IT-produktbolag i Sundsvall som även sköter support för sina produkter. Detta görs i ett egenutvecklat ärendehanteringssystem som under tid utvecklats och skräddarsytts efter verksamhetens behov. LÄS MER

 2. 2. Creative Coding with Animations - An Application to Attract Children to Tech

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emilia Elm; Niklas Persson; Emma Tysk; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization is expanding rapidly and is incorporated in almost all businesses and work fields. While digital applications are a crucial part of our daily lives, the IT industry is homogeneous and has lack of diversity. It becomes a problem when a homogeneous group develops solutions for the entire population. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan native-, hybrid- och webbapplikationer : En undersökning om applikationernas prestandaskillnader i användargränssnittet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Victoria Dahlquist; [2018]
  Nyckelord :Native Application; Hybrid Application; Web Application; JavaScript; JAVA; User Interface; Performance; Experiment; Literature Study; Nativeapplikation; Hybridapplikation; Webbapplikation; JavaScript; JAVA; Användargränssnitt; Prestanda; Experiment; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte - Syftet med studien är att undersöka vilka parametrar som kan komma att påverka applikationens rendering av användargränssnittet samt hur den skiljer sig i webbapplikation, hybridapplikation och nativeapplikation. Denna undersökning har för avsikt att besvara följande frågeställningar: 1. LÄS MER

 4. 4. A proof-of-concept of the audio tour guide application, SoundTracker, aimed at friends and family.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Ansam Bassam Abdulhamid; Namra Jamshaid Gill; [2018]
  Nyckelord :Context-awareness; Proof-of-concept; Audio tour guide; Location-based; Friends and family; Android smart phone; Kalman filter; GUI; Recording and playback; Sound-walk; Sharing;

  Sammanfattning : Kontextmedvetenhet kan användas i turistguide applikationer för att bidra användare med information och tjänster. Majoriteten av turistguide applikationer utvecklas vanligtvis för utbildnings eller historiska ändamål. LÄS MER

 5. 5. Detection of Web API Content Scraping : An Empirical Study of Machine Learning Algorithms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Dina Jawad; [2017]
  Nyckelord :web API; scraping; machine learning; supervised learning; web API content scraping;

  Sammanfattning : Scraping is known to be difficult to detect and prevent, especially in the context of web APIs. It is in the interest of organisations that rely heavily on the content they provide through their web APIs to protect their content from scrapers. In this thesis, a machine learning approach towards detecting web API content scrapers is proposed. LÄS MER