Sökning: "webb-tv"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet webb-tv.

 1. 1. #WILLIAMMÅSVARE En mottagarorienterad studie om transmedialt berättande i TV-serien Skam

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Bengtsson; Rebecka Källquist; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete:15 hpProgram:Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå:GrundnivåTermin/år:Vt/2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:48Antal ord:19 603Nyckelord:Mediekonvergens, transmedialt berättande, Skam, TV-serier, webb-TV, demassification, Instagram, ungdomar, community, gemenskap, TV-tablå, linjär TVSyfte:Syftet med studien är att undersöka hur tittare tar del av och upplever Skams TV-format.Teori:Mediekonvergens, transmedialt berättande, intrakompositionell transmedialitet, uses and gratifications, asynchroneity, demassification, instrumentell och ritualiserad medieanvändning. LÄS MER

 2. 2. Televisionen i förändring : En närstudie av SVT Play

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tobias Sonestedt; [2016]
  Nyckelord :Webb-tv; play-tjänster; SVT Play; TV4 Play; Viaplay; DPlay; linjär-tv; tablå-tv; MMS; Myndigheten för radio och tv; På spåret; Julkalendern; Melodifestivalen; Pelle Snickars; Marshall McLuhan; Jay David Bolter; Richard Grusin;

  Sammanfattning : I denna uppsats tittar jag närmare på webb-tv och hur användningen av detta medium har utvecklats under de senaste åren. Jag har valt att studera SVT Play eftersom de är störst och att SVT var först av de stora tv-kanalerna i Sverige med en play-tjänst. LÄS MER

 3. 3. Youtubers och Journalister : en kvalitativ studie om hur svenska Youtubers och journalister arbetar med innehåll på YouTube och i webb-TV

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emma Hammarfeldt; Harald Nylund; [2016]
  Nyckelord :journalist; publik; tittare; webb-TV; YouTube; Youtubers;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalister i formatet webb-TV och Youtubers arbetar med innehåll i sina inslag och videor. Det empiriska materialet består av 50 inslag från fem utvalda plattformar för webb-TV respektive 50 videor från fem utvalda YouTube-kanaler som har analyserats utifrån ett kodschema. LÄS MER

 4. 4. Kommersiell morgon-tv på olika plattformar : En jämförande studie mellan Nyhetsmorgon och Aftonbladet morgon

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lizette Edfeldt; Elin Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Aftonbladet morgon; Morgon-tv; Nyhetsmorgon; Nyhetsvärdering; Traditionell tv; Webb-tv;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en jämförelse mellan Nyhetsmorgon och Aftonbladet morgons nyhetsvärdering. En kombination av undersökningsmetoder har använts för att få en bättre förståelse för nyhetsvärderingen på de olika morgonprogrammen. LÄS MER

 5. 5. Webb-tv – framtidens tv?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Andreas Damgaard; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Webb-tv är ett växande fenomen som blir allt större och större. Nuförtiden finns det tv-kanaler som endast gör sina sändningar på webben, till exempel Aftonbladet TV, och det är där som examensarbetet har ägt rum. LÄS MER