Sökning: "webbaserad vägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden webbaserad vägledning.

 1. 1. Att vara förälder till ett måttligt prematurt barn – Föräldrars upplevelser av stöd i föräldraskapet från specialistsjuksköterskor inom barnhälsovården

  Magister-uppsats,

  Författare :AnnaLisa Ask; Theresé Johansson; [2018-11-29]
  Nyckelord :barnhälsovård; enkätstudie; föräldrar; prematuritet; self-efficacy; specialistsjuksköterska; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Becoming a parent of a child born in gestation week 32-36 is an overwhelming experience. The Children's Health Service (CHS) has the task of providing support to parents and special support for those who have fallen into a vulnerable situation. LÄS MER

 2. 2. Socialstyrelsen som resurs i arbete med könsstympning av flickor och kvinnor : En webbaserad innehållsanalys av socialstyrelsens publicerade dokument kring könsstympning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Nanita Jawhar Hanna; Dielleza Zymeri; [2017]
  Nyckelord :Genital mutilation; female genital cutting; female genital mutilation; Female circumcision; social work; swedish national board of health and welfare; Könsstympning; kvinnlig omskärelse; könsstympning av flickor och kvinnor; socialt arbete; socialstyrelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Fokus för studien är att uppmärksamma Socialstyrelsens vägledande information rörande könsstympning av flickor och kvinnor. Traditionen innebär total eller delvis borttagning av det kvinnliga yttre könsorganet, vilket innefattar avsiktliga skador som förändrar eller orsakar defekter på det kvinnliga könsorganet utan medicinska skäl eller grunder (WHO, 2008). LÄS MER

 3. 3. Erbjud ungdomarna trygghet och kunskap, de kommer att tacka ja! : en studie om hälsoinformation gällande den sexuella hälsan bland gymnasieungdomar

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Rösler; [2014]
  Nyckelord :adolescents; sexual health; sexual health information; internet; friends.; ungdomar; sexuell hälsa; sexualupplysning; internet; kompisar;

  Sammanfattning : Children and youth are one of the most important main target groups in terms of public health work because of the habits that are established at an early age often affect the rest of their lives. Habits regarding sexual health may, with lack of knowledge, provide both physical and mental health consequences for the individual, but also for future public health in general. LÄS MER

 4. 4. Vägledning för alla? : Vilken typ av kommunikativa medel erbjuds till studerande vid distansvägledning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Helén Rickan; [2013]
  Nyckelord :Guidance; web-based guidance; communication; internet; guidance and career counseling; diagnosis; distance guidance; Vägledning; webbaserad vägledning; kommunikation; internet; studie- och yrkesvägledning; diagnos; distansvägledning;

  Sammanfattning : Att studera på vuxenutbildningen kan innebära att du som studerande inte har möjlighet närvara fysiskt för vägledning på skolan. Orsaken kan exempelvis vara att du som studerande inte bor nära skolan, du arbetar eller har någon diagnos (exempelvis social fobi). LÄS MER

 5. 5. Webbaserad vägledning ur ett vägledarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Backman; Maria Wetterlund; [2011]
  Nyckelord :Kommunikation; personligt möte; webbaktiva vägledare; webbaserad vägledning;

  Sammanfattning : I och med att många saker digitaliseras idag, väcktes vår nyfikenhet kring hur vägledare ser på denna digitalisering och hur det är möjligt att arbeta utifrån den. Skype, Facebook, MSN och andra virtuella rum har tagit oss till en teknisk nivå där webbaserad vägledning är möjlig att utföra. LÄS MER