Sökning: "webbenkät."

Visar resultat 1 - 5 av 494 uppsatser innehållade ordet webbenkät..

 1. 1. En enkätstudie om konsumtionen av prestationshöjande kosttillskott inom lagidrott.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Felix Vikingsson; Louise Larsson; [2020]
  Nyckelord :kosttillskott;

  Sammanfattning : Bakgrund Koffein, kreatin, beta-alanin, bikarbonat och nitrat tillhör de kosttillskott som har en vetenskapligt bevisad prestationsökning hos idrottare. Om kosttillskotten användes av idrottarna skulle det kunna få den enskilde individen i lagidrotten att prestera bättre. LÄS MER

 2. 2. Ländryggssmärta hos piloter inom kommersiell luftfart, en tvärsnittsstudie.  Low back pain among commercial flying pilots, a cross-sectional study.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sofie Bryngelsson; Elin Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Low back pain; commercial pilots; long-term sick leave; number of working years; exercise habits.;

  Sammanfattning : Bakgrund.Ländryggssmärta förekommer hos piloter och kan eventuellt vara en anledning till framtida långtidssjukskrivningar. Möjliga påverkande faktorer är antal yrkesverksamma år och träningsvanor. Det finns få antal studier gjorda på kommersiellt flygande piloter. LÄS MER

 3. 3. Sexuell hälsa efter förlossning : En kartläggning av kvinnors sexuella hälsa samt eventuella behov av att samtala om sexuell hälsa vid eftervårdsbesöket

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Hagvall; Emelie Kroon; [2020]
  Nyckelord :Barnmorska; Postpartum; Sexualitet; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa innefattar fysiskt, psykiskt, socialt och emotionellt välbefinnande. Tidigare forskning visar att den sexuella hälsan ofta påverkas efter förlossning, och är något som många kvinnor inte är förberedda på. LÄS MER

 4. 4. Nyttjande av platstjänster baserat på operativsystem : En studie om användningen av platstjänster hos Android & iOS användare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :tedy mduma; Simon Sporrong; [2020]
  Nyckelord :Platstjänster; Platsdelning; Integritet; mobilapplikationer; appar; spårning; EAM; E-commerce Acceptance model; smartmobiler; iOS; Android;

  Sammanfattning : Dagens svenskar känner sig allt mer övervakade på internet då vi använder våra smartmobiler i större utsträckning med platstjänster från olika appar. Majoriteten av svenskar äger en smartmobil och med ökad mobilanvändning har det uppstått fler platstjänster som mobilanvändare kan ta del av, och med det flera risker för individens personliga integritet. LÄS MER

 5. 5. Partnervåld – en arbetsgivarfråga? : Kommunala enhetschefers uppfattning om arbetsgivarens roll och ansvar i anställdas utsatthet för partnervåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sara Tångring; Fanny Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Partner violence; vulnerability; loss of production; employer responsibility; workplace; Partnervåld; utsatthet; produktionsbortfall; arbetsgivaransvar; arbetsplats;

  Sammanfattning : Att vara utsatt för partnervåld kan medföra konsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan, och även att innebära att påverkas på olika sätt. Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse kring kommunala enhetschefers uppfattning om sin roll och om arbetsgivaransvar när det gäller anställdas utsatthet för partnervåld. LÄS MER