Sökning: "webbgränssnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet webbgränssnitt.

 1. 1. Användarcentrerad Guide för Hållbart Jordbruk - Utformning av ett gränssnitt för utveckling av kvävegödslingsstrategier

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Josefine Flügge; Gustaf Liljegren; [2020]
  Nyckelord :användbarhet; användarcentrerad; design; UX; UI; beslutsstöd; DSS; medieteknik; lantbruk; agritech; intervju; användartest; prototyp; webbgränssnitt; gränssnitt;

  Sammanfattning : I detta examensarbete beskrivs processen för att designa, implementera och utvärdera ett webbgränssnitt som syftar till att hjälpa lantbrukare att ta fram en skräddarsydd kvävegödslingsstrategi. Målet med examensarbetet var att utforska hur ett sådant verktyg kan bli implementerat och brukas av målgruppen. LÄS MER

 2. 2. FJÄRRSTYRD SANERINGSROBOT UTVECKLAD MED CODESYS FÖR RASPBERRY PI

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Hampus Eskilsson; [2020]
  Nyckelord :sanering; robot; prototyp; mecanumhjul; codesys; raspberry pi; uvc; omnidirektionell; styrning; hampus; eskilsson; md25; emg30; mpu-9250;

  Sammanfattning : Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet, bedrivs utbildning och forskning inom bland annat automation och robotik. Syftet med projektet är att skapa en robot där rapporten skall kunna användas för att förenkla framtida utlärningar inom de ämnen projektet tar upp. LÄS MER

 3. 3. Propane Heat Pump Modelling and Monitoring for System Control Analysis

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Fernando Mengod Bautista; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this master thesis was the performance analysis of a non-conventional heating system layout based on a propane heat pump unit. The objective had been pursued by monitoring and modelling the system. First, the project focused on monitoring the system, since for a correct modelling it was necessary to have all the data of the system. LÄS MER

 4. 4. A Physical Platform for Teaching Distributed Systems in a Simplified Setting

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Teo Klestrup Röijezon; Therese Kennerberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The digitalization of our society is moving quickly, and we all want to keep up with it. This puts a lot of pressure on schools to teach programming and computational thinking in the education. For this reason The Swedish agency of education (Skolverket) is adding com- putational thinking to the Swedish primary school curriculum. LÄS MER

 5. 5. Visualiseringsverktyg för migrerad kod : Ersättare till Guardien

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :John Eriksson; Tobias Karlsson; [2019]
  Nyckelord :GuardIen; Java; Graph database; Neo4j; Angular; FishEye; GuardIen; Java; Graph database; Neo4j; Angular; FishEye;

  Sammanfattning : Java is one of the most widely used programming languages used today. CSN that previously used 4 GL tool should now migrate to Java development, which means that there is a need for a tool to show dependencies and relationships in the migrated and newly developed Java code. LÄS MER