Sökning: "webbplats"

Visar resultat 1 - 5 av 466 uppsatser innehållade ordet webbplats.

 1. 1. Sex & Sånt : - Ett webbplatskoncept för sexualupplysning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Rakel Karvonen; [2021]
  Nyckelord :Webbdesign; Sexualupplysning; Interaktionsdesign; Teknisk design;

  Sammanfattning : Under hösten 2020 skrevs flertalet artiklar om att ungdomars pornografikonsumtionpåverkar deras sexualitet negativt, vilket startade debatter om ungdomars sexualitet,porrfilter, förbud och sexualupplysningen i skolan. Detta är ett examensarbete förTeknisk Design högskoleingenjör vid Luleå Tekniska Universitet, som undersökerhur en webbaserad tjänst för sexualupplysning kan göra kvalitetssäkrad informationattraktiv, intressant och interaktiv och därigenom möjliggöra en god och säker källa förungdomar att lära sig om sex och relationer. LÄS MER

 2. 2. Oh, jag förstod allt : en analys av hur lättlästa nyheter fungerar för andraspråkstalare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Susanne Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur lättlästa nyheter på webbplatsen 8 sidor fungerar för personer med svenska som andraspråk. Målgruppen för lättlästa texter är stor och indelad i primära och sekundära målgrupper. Personer med svenska som andraspråk, i denna uppsats benämnda andraspråkstalare, tillhör den sekundära målgruppen. LÄS MER

 3. 3. Förtroende inom e-handel : En checklista för utvecklingen av förtroendeingivande e-handelswebbplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Alloh; [2020]
  Nyckelord :Förtroende; E-handel; Webbplats; Checklista; Business-to-customer; Konsument; User experience designer;

  Sammanfattning : Förtroende inom e-handel är en av de viktigaste faktorerna för att ett företag ska lyckas online. För framgångsrik försäljning mellan företag och konsument krävs det att webbplatsen inger förtroende på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Using embedded systems to optimize the care of indoor plants

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Åbonde; Simon Salas Amnér; [2020]
  Nyckelord :Internet of Things; Embedded Systems; Sensors; Indoor Environment; Sakernas internet; Inbyggda system; Sensorer; Inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Over the last few years the interest in indoor plants has increased. Whether they are used for decorating, as mood boosters or sometimes as food in cooking, people want to come closer to nature by bringing it into their homes. However removing plants from their natural habitat could have negative implications on their well-being. LÄS MER

 5. 5. ”#LoveYourVulva” -en multimodal kritisk diskursanalys av intimhygienföretaget DeoDocs användning av femvertising på sin webbplats

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Nyholm; Agnes Sundbom; [2020]
  Nyckelord :Commodity feminism; DeoDoc; feministisk teori; femvertising; multimodal kritisk diskursanalys; postfeminism; webbplats;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån en multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) undersöka hur feministiska grundidéer, såsom jämställdhet och kvinnlig frigörelse, utnyttjas av företag i kommersiella syften. Med utgångspunkt i feministisk teori, postfeministisk teori och commodity feminism undersöks hur femvertising, det vill säga marknadsföring som hyllar kvinnor och flickor snarare än att objektifiera dem, används i ett antal sektioner av intimhygienföretaget DeoDocs webbplats. LÄS MER