Sökning: "webbplatser användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden webbplatser användbarhet.

 1. 1. Outdoor Bräcke : Behöver föreningar verkligen webbplatser?

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Josefin Klemola; [2019]
  Nyckelord :Webbanvändbarhet; Analys; Laravel;

  Sammanfattning : The report handles the process of creating a website for Outdoor Bräcke. Outdoor Bräcke is a substantial outdoor facility built and planned by the sports association Bräcke Sportsclub. LÄS MER

 2. 2. En utvärdering av användbarheten hos Itslearning och DigiExam : Användartest med gymnasieelever för att identifiera möjliga användbarhetsproblem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jeanette Öhrström; [2019]
  Nyckelord :Usability; Utvärdering Användbarhet Användartest;

  Sammanfattning : Skolverket har fått ett uppdrag från regeringen att digitalisera de nationella proven till år 2022. Dessutom så sker en stor del av undervisningen mer digitalt och det i sig medför att elever ska utveckla en god digital kompetens som de kan ha med sig i vidare studier och arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Google Translate och dess påverkan på webbplatser : En undersökning av användbarhet och tillgänglighet för Google Translate som maskinöversättning på webbplatser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Melki; Mischa Kouthoofd-Lans; [2018]
  Nyckelord :Maskinöversättning; användbarhet; tillgänglighet; Google Translate;

  Sammanfattning : Google Translate helps people around the world to translate from one language to another, and translates about 100 billion words every day. The translation is used for all types of information, for essays, on websites, social media or for every day communication. LÄS MER

 4. 4. Navigeringsmenyer på webben: Jämförelsestudie av navigeringsmenyer för ökad användbarhet för äldre användare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jesper Åberg; Linus Nilsson; [2018]
  Nyckelord :navigering; användbarhet; äldre användare; webb; navigation; usability; older users; web;

  Sammanfattning : I dagens digitaliserade samhälle konstateras det att upp till 95 procent av målgruppen 67 till 75 år är internetanvändare. Det är inte alla gånger som webbplatser tar hänsyn till åldersgruppen vilket gör att användarupplevelsen blir försvårad. Navigeringsmenyer har en stor påverkan på en webbplats användbarhet. LÄS MER

 5. 5. Prestandamätning och användbarhetsstudie av Multi-page vs. Single-page sökfunktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rebecka Stålbrand; [2017]
  Nyckelord :Multi-page; Single-page; svarstider; användbarhet;

  Sammanfattning : Hur presterar en webbplats som är byggd efter en multi-page arkitektur eller single-page arkitektur prestandamässigt? Hur stor påverkan har navigeringstider för webbplatser på användare och hur blir en webbplats mer användbar? En single-page applikation i två versioner har byggts upp med en Ajax sökfunktion som tillhandahåller en datauppsättning från StackOverflow. Undersökningsmetoderna experiment och användarstudie har tillämpats för att bevisa eller motbevisa hypotesen. LÄS MER