Sökning: "webbserver och gästoperativsystem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden webbserver och gästoperativsystem.

  1. 1. Jämförelse av Hypervisor & Zoner : Belastningstester vid drift av webbservrar

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

    Författare :Johan Nyquist; Alexander Manfredsson; [2013]
    Nyckelord :VMware vSphere ESXi; VM; SmartOS; Citrix XenServer; Httperf; instances; Virtualization; Zones; paravirtualization; hypervisor; clients; server; reference machine; web servers and guest operating system; VMware vSphere ESXi; VM; SmartOS; Citrix XenServer; Httperf; instanser; virtualisering; zoner; paravirtualisering; hypervisor; klienter; server; referensmaskin; webbserver och gästoperativsystem;

    Sammanfattning : Virtualisering av datorer rent generellt innebär att man delar upp hela eller delar av enmaskinkonfiguration i flera exekveringsmiljöer. Det är inte bara datorn i sig som kanvirtualiseras utan även delar av det, såsom minnen, lagring och nätverk. Virtualiseringanvänds ofta för att kunna nyttja systemets resurser mer effektivt. LÄS MER