Sökning: "webbshop"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet webbshop.

 1. 1. Undersökning av migrationsmetoder för databaser : Jämförelse mellan Export/Import och ETL utifrån den mest lämpade metoden för att effektivisera en databas

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Felicia Asplund; [2020]
  Nyckelord :XLENT Sundsvall; Data Migration; Web Application; Databases; PostgreSQL.; XLENT Sundsvall; Data Migration; Webbapplikation; Databaser; PostgreSQL.;

  Sammanfattning : Migration av data innebär att data flyttas från en databas till en annan. Denna åtgärd kan företag behöva av olika skäl, till exempel för att ändra språk eller förnya befintlig databas. Något som diskuteras är hur denna process ska ske och hur data migreras på bästa smidigaste sätt. LÄS MER

 2. 2. E-butik för uthyrning : Ett CMS i PHP

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Mathilda Edström; [2020]
  Nyckelord :PHP; Laravel; E-handel; CMS; Content Management System;

  Sammanfattning : The purpose of this assignment was to develop a CMS, Content Management System, where the user can control their own e-commerce store. By creating functions for handling Orders, Customer records, Products, Categories and Pages, you build a foundation for an independent e-commerce system. LÄS MER

 3. 3. Digital nudging : Ett test av valarkitektur i online-miljö

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Sandra Vincze; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valarkitektur är ett verktyg för nudging som handlar om att påverka individers beteenden i en önskad riktning utan att vilseleda, manipulera eller ta bort valmöjligheter. Valarkitektur handlar om att konstruera valsituationer så att det blir lätt att göra rätt, med en vänlig knuff i rätt riktning. LÄS MER

 4. 4. Hur en god användbarhet kan uppnås med avseende på navigerbarhet vid utvecklandet av en e-handel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Ekenstierna; Sandra Färdig; Jonatan Harling; Malin Johansson; Marcus Lannhard; Oscar Moberg; Emma Rosén; Armin Walian; [2019]
  Nyckelord :usability; navigability; e-commerce; webb application; Användbarhet; navigerbarhet; e-handel; webbshop; webbapplikation;

  Sammanfattning : A survey, carried out and answered by students at Linköping University proved that 92.6% of the surveyees are interested in buying second-hand course literature. Numerous retailers exist for this market, however the problems with the solutions at the time of the survey are clear; lack of structure and absence of filtering and search functions. LÄS MER

 5. 5. Att låta kunden delta i designprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Madeleine Rode; [2019]
  Nyckelord :Medieteknik; Deltagande design; Kundens förhandlingskraft; Webbshop; Designprocess; Prosumer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekten av deltagande design och hur metoden påverkar produktionsprocessen i skapandet av en webbshop. Detta gjordes genom att designa två olika prototyper på webbshoparna. För att ta fram dessa prototyperna hölls det två workshops. LÄS MER