Sökning: "weight loss journey"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden weight loss journey.

 1. 1. Kan de metabola bieffekterna av läkemedlet olanzapin användas vid behandling av anorexia nervosa?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emina Koljic; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Olanzapin;

  Sammanfattning : Background: Anorexia nervosa is known as an eating disorder that is associated with significant low body-weight, self-starvation and food restrictions. It all usually starts with thoughts of a desire wanting to eat healthier and look thinner. LÄS MER

 2. 2. Fitness Discourse on Instagram: A Corpus Linguistic Analysis

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ioanna Karageorgou; [2020]
  Nyckelord :Corpus Linguistics; Discourse Analysis; Fitness Discourse; SNS; Instagram; female perspective;

  Sammanfattning : Fitness relates to several life aspects, such as health and exercise. Because of its vast popularity, it is often referred to as a ‘fitness trend’ where the body has a central role. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors levda erfarenheter efter viktminskningskirurgi : Ett nytt kapitel i livet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Karin Alke Nilsson; Hanna-Marie Darius; [2018]
  Nyckelord :blog; excess skin; obesity; postoperative; weight loss journey; blogg; fetma; postoperativ; viktresa; överskottshud;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett växande problem över hela världen och allt fler kirurgiska ingrepp utförs varje år för att minska fetma bland befolkningen. Komplikationer till följd av fetma kan bland annat påverka kvinnors fertilitet negativt vilket ger dem en större anledning till att genomgå viktminskningskirurgi. LÄS MER