Sökning: "weightlifting"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet weightlifting.

 1. 1. Prevalence and Localization of Injuries and Pain in Swedish Bodybuliding and Fitness Athletes

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Jimmy Hsia; [2020]
  Nyckelord :athletic injuries; questionnaire; resistance training;

  Sammanfattning : Bodybuilding is a weight training sport similar to powerlifting, strongman, and Olympic weightlifting. Instead of performing a feat of strength in competition, the athletes are based on physical appearance. Information about injuries within the other sports are available. However, there are a low number of studies on competitive bodybuilding. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga styrketränarens syn på doping : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse och attityd mot doping i sin gymmiljö.

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Linnea Welander; [2020]
  Nyckelord :doping; women; ideal body; social problematic; weightlifting; gym; doping; kvinnor; kroppsideal; samhällsproblematik; styrketräning; gym;

  Sammanfattning : Introduction: The use of doping has become more normal outside of performance sports. People working out at the gym focus on creating a perfect body image. Social media shows us how we should look or eat to become more accepted by society. The female body image has changed over the years. LÄS MER

 3. 3. W.A.N.T : Weightlifting Ant

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Faiza Ali; Martin Schröder; [2019]
  Nyckelord :mechatronics; hexapod; lifting; weight; stability; ant; gripping; mekatronik; sexfoting; lyfta; vikt; stabilitet; myra; greppa;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to create a light weight robotic version of an ant that can withstand great forces, trying to come close to the ant’s lifting technique as much as possible. This idea was chosen with inspiration from nature, especially from the obscure forces of an ant. LÄS MER

 4. 4. Framtagning och utveckling av ett stapelbart träningsredskap för olympiska lyft samt gym och fitness

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Lagerberg; Patrik Svensson; [2019]
  Nyckelord :Konstruktion; CAD; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Projektets mål var att konstruera en produkt som Eleikos saknar i sitt sortiment, stapelbara jerk blocks för träning av olympiska lyft samt för gym och fitness. Målet uppnåddes genom användning av Fredy Olssons primär- och princip-konstruktionsmetod blandat med Eleikos egna arbetsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan relativ styrka, upplevd ansträngning och prestation i en standardiserad högintensiv styrketräningssekvens med och utan en föregående maxning i stöt hos Crossfitatleter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Söderberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crossfit kan ses som en av de främsta träningstrenderna i världen. Trots detta är det brist på forskning inom ämnet avseende fysiska adaptioner och vilka faktorer som påverkar prestation inom Crossfit. LÄS MER