Sökning: "welfare"

Visar resultat 1 - 5 av 4147 uppsatser innehållade ordet welfare.

 1. 1. Hundangrepp på betesdjur - lösspringande hundar som problem inom naturvårdsbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Milene Björkman Ekdahl; [2021-11-29]
  Nyckelord :dog attacks; livestock; grazing; nature conservation; semi – natural pastures;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motlandskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Beyond vulnerabilities: Exploring the coping mechanisms of children as family heads in child-headed households in Kampala district Uganda.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lambert Buzaare; [2021-10-07]
  Nyckelord :coping mechanisms; child-headed households; strengths and abilities;

  Sammanfattning : Uganda is a signatory of both local and international child protection protocols and has further shown its great commitment to child welfare through various agencies put up to implement child welfare-related issues. Yet with all this, children in Uganda continue to be abused and their rights violated. LÄS MER

 3. 3. “Du ger väl inte hela summan för då kanske hon lägger de pengarna på annat...” – en kvalitativ studie av samhällets syn på mottagaren av ekonomiskt bistånd, utifrån socialsekreterarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktor Malgeryd; Victor Svensson; [2021-08-25]
  Nyckelord :social constructionism; social workers; attitudes; welfare-recipients; claims-making;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vi, genom en socialkonstruktionistisk grundsyn ochutifrån de perspektiv som några socialsekreterare inom verksamhetsområdetförsörjningsstöd har, skall undersöka hur mottagaren av försörjningsstöd konstruerasi samhället. Syftet är dessutom att söka förklara och förstå förutsättningar ochorsaker som vi, med samma grundsyn och utifrån samma socialsekreteraresperspektiv, uppfattar kan ligga till grund för sådana konstruktioner. LÄS MER

 4. 4. The Deadweight Loss of Christmas Revisited

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tobias Lahtinen; Johan Rhodin; [2021-08-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. Identifying and supporting young carers in Sweden : School social worker’s perspectives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mengqi Chen; [2021-07-01]
  Nyckelord :Young carer; School social work; Child; Childhood; Parentification; Child welfare;

  Sammanfattning : Research on young carers has been enriched over recent decades, but there are still many gaps to be explored. There is a lack of local research in many countries about the prevalence, identification, and interventions of young carers. Few studies have explored the experiences and perspectives of professionals in different fields. LÄS MER