Sökning: "wellness"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet wellness.

 1. 1. Upplevd meningsfullhet och välbefinnande hos ensamboende pensionärer över 65 år genom aktiviteter med sin hund - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Linda Grundén; Johanna Wernerheim Sobhie; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsmönster; äldre; husdjur; roll; välmående; sociala relationer; arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; Occupational patterns; elderly; pets; wellness; social interactions; occupational therapy; occupational science; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Transition from work to retirement can affect well-being through changed activities and roles. Meaningful activities are important to maintain health. Activities could be defined by doing, being, becoming and belonging, and meaning and well-being are related to doing activities with their dog. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas barn när de utsätts för missförhållanden i hemmet? : En kvalitativ studie om förskolepersonalens upplevelser av barnets mående och beteende till följd av olika missförhållanden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :liridona Krasniqi; Amanda Ekberg; [2023]
  Nyckelord :Keywords: Children who get hurt; behavior; preschool; preschool teacher; maltreatment; wellness; neglect.; Nyckelord: Barn som far illa; beteende; förskola; förskollärare; missförhållande; mående; omsorgssvikt.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa och undersöka hur förskolepersonal upplever att barns mående och beteende påverkas när de växer upp under missförhållanden i hemmet. Vi vill undersöka på vilket sätt personalen på förskolan uppmärksammar barnets mående och beteende. LÄS MER

 3. 3. In vitro optimization of Swedish chaga (Inonotus obliquus) : the path to chaga cultivation in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Mujeeb Zia; [2023]
  Nyckelord :chaga; Inototus obliquus; in vitro optimisation; sustainable chaga production;

  Sammanfattning : Chaga has become more popular in recent years as a beneficial natural supplement and wellness tea. Understanding chaga source limitations and its harvest dynamics as well as it’s potential revenue streams would be important for future chaga growers in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Sorry to Burst Your Bubble : An analysis on how content by @thegirlslikeme organize resistance against anti-feminist narratives through humor and wellness fuelling participation in Nigerian feminist discourse on Instagram

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joan Ilebode; [2022]
  Nyckelord :feminism; memes; Instagram; humor; wellness; oppression; Nigeria; social media;

  Sammanfattning : In this study, I look at the content and interpretation of posts by a feminist meme account on Instagram called @thegirlslikeme, from the perspective of a sample size of Nigerian female followers through a focus group discussion, along with a visual social semiotic analysis of the posts. This study set out to answer three research questions:  i) How do the posts on TGLM use humor and wellness to portray feminism?  ii) How is the content on TGLM challenging antifeminist narratives in a Nigerian context? And finally,  iii) How do the Nigerian followers relate to the brand of feminism represented on TGLM? The theoretical approaches theories employed to help think through the data gathered in form of thematic blocks from the interview, and the textual and visual content are participatory culture, work of representation, and filter bubbles and echo chambers. LÄS MER

 5. 5. Dialogues with the unwell body : Rethinking the notion of wellbeing in HCI from feminist and somaesthetic perspectives

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Eirini Kaklopoulou; [2022]
  Nyckelord :wellbeing; biodata; first-person perspective methods; soma design; digital wellbeing; välbefinnande; biodata; first-person perspective metoder; soma design; digitalt välbefinnande;

  Sammanfattning : With the emergence of ubiquitous computing and biosensing technologies, there is a growing interest to explore wellbeing within design research. This paper unpacks the notion of wellbeing from somaesthetic and feminist perspectives. LÄS MER