Sökning: "wendin"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet wendin.

 1. 1. Experimentell parameterstudie av bubbelridåer i syfte att avleda fisk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Gustav Wendin; [2019]
  Nyckelord :Bubble curtains; bubble screens; fish-diversion; Bubbelridåer; fiskavledning; miljöanpassning av vattenkraft;

  Sammanfattning : Bubble curtains offer a potential solution for hindering downstream migrating fish from passing through the turbines of hydropower plants, by instead guiding them to a safe passage. Compared to the conventional method of using low-inclined bar racks close to the turbine intake, bubble curtains are considerably cheaper, especially for large scale hydropower plants. LÄS MER

 2. 2. Simulering av kyl- och värmesystem : -Analys av tre byggnader ovan jord vid slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Erik Wendin; [2018]
  Nyckelord :IDA ICE; värmebehov; energibehov; effektbehov; energikartläggning; kylbehov;

  Sammanfattning : The Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB) plan to expand their current final repository for short-lived radioactive waste. They also plan to replace the electric boilers with district heating and cooling. LÄS MER

 3. 3. FAKTORER SOM PÅVERKAR UTVECKLINGEN AV EKONOMISTYRNING FÖR HÅLLBART FÖRETAGANDE - EN STUDIE UTIFRÅN KASURINENS FÖRÄNDRINGSMODELL

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Wendin; Elin Berg; [2016-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Change management i praktiken : En studie om förändringsprocesser på industriföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Blücher; Erik Wendin; [2016]
  Nyckelord :Change management; Organisationsförändring; Industriföretag; Produktivitet; Lean production; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Change managementär ett område som fått allt större uppmärksamhet underde senaste decennierna. Det finns ännu inga exakta svar för hur en förändringbör genomföras då komplexa förhållanden omöjliggör ett definitivt svar. Istället måste varje organisation hitta sitt egna framgångsrecept. LÄS MER

 5. 5. Minskad energianvändning, men hur mycket?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Oskar Ageborg Ollandt; Anna Maria Albért; Maria Dalheim; August Forslund; Dennis Holmlund; Samuel Jansson; Karl Larson; Axel Timm; Gustav Wendin; [2016]
  Nyckelord :energieffektivisering; LED-lampor; solceller; energilagring; simulering;

  Sammanfattning : The following report investigates the Almtuna preschool buildings potential improvements in energy efficiency. Almtuna preschool is owned by Skolfastigheter AB, which is a part of Uppsala Kommun. The preschool is situated in Fålhagen, east from the city centre. LÄS MER