Sökning: "westerström"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet westerström.

 1. 1. Barriers to blockchain adoption in the public electrical vehicle charging market

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Erik Westerström; [2020]
  Nyckelord :blockchain; adoption; public; electrical vehicle; charging; market structure; barriers;

  Sammanfattning : The adoption of blockchain in the public electrical vehicle charging market has yet to be realized to its full potential, despite existing proof-of-concept. A positive outlook for blockchain is suggested by contemporary research, as well as the need for empirical studies to fully identify blockchain’s barriers to adoption. LÄS MER

 2. 2. Urban mining - Återvinning av byggnadsmaterial i främre Boländerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Disa Ekholm; Alice Hallberg; Ellen Stenlund; Johan Wallsten; Sara Westerström; [2020]
  Nyckelord :Urban mining; Hållbarhetsmodell; Återvinning; Återanvändning; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : Boländerna är ett äldre industriområde i sydöstra Uppsala som ska omvandlas till en ny stadsdel. Med detta har frågan om utnyttjande av redan befintliga byggnadsmaterial i området uppmärksammats. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av vården hos patienter med fetma och övervikt : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Dunder Joanna; Westerström Linnea; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskestudenters kunskap och attityder om hygienrutiner samt faktorer som påverkar följsamheten : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Karolina Westerström; Nathalie Lundin; [2015]
  Nyckelord :Nursing students; Hygiene; Cross infection; Knowledge; Attitudes; Compliance; Sjuksköterskestudenter; Hygien; Vårdrelaterade infektioner; Kunskap; Attityder; Följsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett globalt problem och leder till omfattande patientlidande och kostnader för samhället. God handhygien är det mest grundläggande sättet att förebygga vårdrelaterade infektioner. LÄS MER

 5. 5. Klövviltets besöksfrekvens och bete i sydsvenska poppelplanteringar

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Sandra Westerström; [2015]
  Nyckelord :betesgrad; besöksfrekvens; stödutfodring; älg; rådjur; browsing pressure; occupation rate; supplementary feeding; moose; roe deer;

  Sammanfattning : Energy is an essential part of the society and for a sustainable future we need to use the energy resources in a sustainable way. The forest is Sweden’s most important resource for renewable energy and a higher production combined with shorter rotation periods (time from planting to clear cutting) can increase the access to energy. LÄS MER