Sökning: "westin"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade ordet westin.

 1. 1. Tvingad till vård för anorexia nervosa. En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sluten psykiatrisk tvångsvård för anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Westin; [2019-05-15]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; ätstörning; slutenvård; psykiatrisk tvångsvård; upplevelser; bemötande; erfarenheter; patientperspektiv; lagen om psykiatrisk tvångsvård;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att få förståelse för före detta patienters upplevelser av att vårdas mot sin vilja på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa. Syftet har brutits ned i två frågeställningar som handlar om hur personerna beskriver sin upplevelse av sluten psykiatrisk tvångsvård på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa samt vad de anser vara viktigt i vården av anorektiker som vårdas mot sin vilja. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelsbranschen kommer förändras! : En studie om hur REKO styrs och ger värde för sina intressenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maria Hamod; Lovisa Westin; [2019]
  Nyckelord :Styrning; värdeskapande; livsmedelsbranschen; småskalig produktion; konceptet REKO;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera hur styrning och organisering sker i REKO. Studien ämnar även att undersöka på vilket sätt konceptet REKO skapar värde. Uppsatsens långsiktiga syfte är att upplysa om alternativa och innovativa försäljningskanaler som uppstått i samband med digitalisering. LÄS MER

 3. 3. Begreppens betydelse för förståelsen : Lärares arbete med ämnesspecifika begrepp i SO-ämnena i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Westin; Cecilia Bogmer; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk; språkfrämjande arbete; ordförråd; extra anpassningar; språklig sårbarhet; interaktion; kontextualisering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how teachers work with subject-specific concepts in fourth grade social science classes, what challenges they meet, what methods they use and what additional adjustments they make for students with language difficulties. We conducted semi-structured interviews with four primary school teachers and observed twelve lessons in total. LÄS MER

 4. 4. ”Någonstans får man ändå bara bita ihop” : En kvalitativ studie om servitriser och servitörers upplevelser av sexuella trakasserier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kevin Westin; [2019]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; restaurangbranschen; organisatoriska normer; erfarenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Är SJ på rätt spår? : En kvalitativ studie om SJs normkritiska reklamkampanj och hur den tas emot av två generationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Brännström; Amanda Larsson Westin; [2019]
  Nyckelord :SJ; campaign; norm breaking; stereotype; interview;

  Sammanfattning : For companies and organizations there's an ongoing battle to maintain reputation, by actively taking a stance in the public debate companies and organizations maintain their position on the market. SJ, Statens Järnvägar, is a Swedish train operating company owned by the Swedish state. LÄS MER