Sökning: "westin"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade ordet westin.

 1. 1. Elevers attityder till matematik : Påverkansfaktorer och prestationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Felix Lund; Erik Westin; [2021]
  Nyckelord :Attitude; mathematics teaching; achievement; students; teachers; Attityd; matematikundervisning; prestation; elever; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida elevers attityder till matematik korrelerar med deras prestationer i ämnet, vilka faktorer som påverkar attityden, och vad lärare kan göra för att förbättra elevers attityder till matematik. Studien fokuserar på elever som befinner sig i grundskolans senare åldrar och gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Technology based solutions as enablers for active and assisted living - Development of a conceptual system to assist in ageing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Amanda Westin; Fiona Hay; [2021]
  Nyckelord :eldercare; welfare technology; smart home; safety; technical design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Old age is something that affects everyone, sooner or later and in different ways. The question on how to take care of older persons and support them when getting older might be more relevant now than ever, as the population over 60 years old is expected to grow with 40 percent in the coming 10 years. LÄS MER

 3. 3. Voter Elasticity and Political Protest : A quantitative analysis in an American context

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustaf Westin; [2021]
  Nyckelord :Elasticity; swing voters; political protests; contentious action; United States;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the relationship between prevalence of swing voters and the occurrence of political protest. Taking a Rational Choice approach, I hypothesize that fewer swing voters will lead to more protests, because it would incentivize polarizing behavior by political candidates. LÄS MER

 4. 4. Speciallärare i samundervisning och samplanering En aktionsstudie om speciallärares möjligheter att arbeta förebyggande inom språk-, skriv- och läsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrica Carlén; Birgitta Westin Kornblad; [2020-01-16]
  Nyckelord :Speciallärares yrkesroll; samundervisning; coteaching; samplanering; co-planning; det professionella lärandet;

  Sammanfattning : Syfte: Speciallärarens arbetsuppgifter tenderar att i huvudsak vara reparativa och detförebyggande arbetet har fått ett allt för litet utrymme. Syftet med studien är attundersöka hur speciallärare genom samundervisning och samplanering kan bidramed sin kompetens och vara med och utveckla undervisning som främjar lärandethos eleverna samt hur speciallärare kan stödja det professionella lärandet. LÄS MER

 5. 5. Matematik, matematiikka och matematikk - En jämförande studie om specialpedagogiska yrkesroller och arbete med elever i matematiksvårigheter i Sverige, Finland och Norge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Gustafsson; Christina Josefsson; Susanne Westin; [2020-01-15]
  Nyckelord :specialpedagogik; specialpedagogiska yrkesroller; speciallärare; specialpedagog; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var först och främst att få en nyanserad bild av det specialpedagogiskaarbetet i Sverige, Finland och Norge genom att sätta detta arbete i sin historiska och nutidakontext. Syftet var också att berika den svenska specialpedagogiska traditionen genom att tadel av de specialpedagogiska yrkesrollernas utformning i Finland och Norge. LÄS MER