Sökning: "wet nurse"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden wet nurse.

 1. 1. 'Is there no nurse to offer you protection?' : Ammors betydelse gällande beskydd av barn i det antika Egypten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Egyptologi

  Författare :Armani Maleh; [2018]
  Nyckelord :wet nurse; suckling; children; protection; amulets; apotropaic wands;

  Sammanfattning : The study discusses the role of a wet nurse regarding the protection of a child in ancient Egypt. There is evidence of the phenomenon of the wet nurse dating from the Old Kingdom’s Pyramid texts, depictions in tombs from the New kingdom, to contracts between the wet nurse and her employer from the Late Period. LÄS MER

 2. 2. En patientsäker vårdinrättning på hjul - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jacob Hansson; Olivia Kjellander; [2017]
  Nyckelord :Ambulans; Hygien; Infektionsrisk; Nedkylning; Prehospital; PVK; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan i ambulansen har en arbetsmiljö som anses riskfylld och utmanande, vilket kan äventyra patientsäkerheten. Undvikandet av patogener är svårare i en prehospital miljö. Ytor och utrustning i ambulansen har visat sig vara källor till smitta. LÄS MER