Sökning: "wetlands"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade ordet wetlands.

 1. 1. Våtmarkens kapacitet - kan en våtmark optimeras för att minska såväl eutrofiering som brunifiering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Josefina Almén; [2019]
  Nyckelord :wetland; brownification; DOC; nutrients; water quality; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to changes in land use, as well as impacts from the climate change, our inland waters are now exposed to problems such as eutrophication and brownification. This complicates management to develop clean drinking water, as well as it leads to anoxic bottoms and reduces primary production. LÄS MER

 2. 2. Vik för vik – Mot en friskare Östersjökust med fokus på Strandstuviken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Isak Nyborg; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is a serious problem that is affecting the Baltic Sea and its streams connecting to it. It brings a negative impact on the biodiversity, the streams recreational value, sport fishing and also the overall ground water quality. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Drainage Systems Assessment and Optimisation-A case study for Lussebäcken Catchment, Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Bernard Nsabimana; Néstor Utande Estallo; [2019]
  Nyckelord :Hydraulics; hydrology; Sustainable Drainage Systems; urban; Modeling; MIKE URBAN; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Increase of urbanization and climate change are one of the factors that have been highlighted to influence hydrography. This is resulting in an increase in peak flow within an urban watershed. Downstream flooding and increased pollution are the problems that arises. LÄS MER

 4. 4. Runoff modelling and assessment of treatment wetland performance using a triangular form based multiple flow algorithm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Clara Hübinger; [2019]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is one of the biggest threats to aquatic ecosystems. As nutrient load increases in marine environments in the Öresund and Baltic Sea and dead zones grow, Swedish municipalities further their efforts in limiting the amount of nutrients delivered into those environments. LÄS MER

 5. 5. Hur ser möjligheten ut för att anpassa befintliga tak till gröna tak med våtmark?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alexander Gerard; Maatouk Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Våtmarkstak; Wetland roof; Gröna tak; Green roof; Extensiva tak;

  Sammanfattning : Våtmarkstak är en typ av extensiva gröna tak med våtmarks- eller träskväxter planterade i växtbädden. Syftet med studien är att undersöka om befintliga tak kan anpassas till gröna tak med våtmark samt visa vilka för- och nackdelar grönt tak med våtmark har jämfört med traditionella gröna tak utan våtmark. LÄS MER