Sökning: "wetlands"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade ordet wetlands.

 1. 1. Effects of land use on wetland carbon storage and ecosystem services in the tropics : A first estimation investing rural wetlands in central and eastern Uganda

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Astrid Hedman; [2019]
  Nyckelord :tropical ecosystems; wetlands; carbon stocks; ecosystem services; climate change;

  Sammanfattning : Wetlands provide important ecosystem services (ES) by storing large amounts of organic carbon (OC) and being of high biological, cultural, and economical value. Uganda is covered by vast wetland areas but has with a booming population rapidly been decreasing due to pressure on lands. LÄS MER

 2. 2. Risk acceptance in flood affected areas in Nyando, Kenya

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Viktor Asking; Jonas Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Risk acceptance; natural hazard; flood; drought; human values; risk perception; risk reduction; Nyando wetlands; Kisumu County; Kenya; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The area of Nyando wetlands experience floods almost every year due to heavy rainfall in the surrounding highlands. This area is populated, and this thesis aims to understand how the risk acceptance is developed. LÄS MER

 3. 3. Våtmarksfåglar i Stjärnarp, en inventering av nyanlagd våtmark utanför Halmstad, Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pontus Dejenfelt; [2019]
  Nyckelord :wetland; birds; wetland birds; habitat; ecology; inventory; reproduction; succession; våtmark; fåglar; våtmarksfåglar; habitat; ekologi; inventering; häckning; succession;

  Sammanfattning : Genom en kombinerad linjetaxering och revirkartering av nyanlagd våtmark i Stjärnarpsdalen utanför Halmstad under april-juni 2018 har jag undersökt artsammansättning, antal individer och par samt häckningskriteria hos fågelarter på plats. En jämförelse har gjorts med fem andra våtmarker i Halland i fråga om artsammansättning och häckninggskriteria för att undersöka om ålder eller storlek hos våtmarker har en effekt på dessa. LÄS MER

 4. 4. Methane fluxes from tree stems in Amazon floodplains : Evaluating methodological aspect of measuring spatial and seasonal variability in a flooded system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :felicia Widing; Nina Rubensson; [2018]
  Nyckelord :CH4; Tree stems; Amazon floodplain forest; Wetlands; flux; Solimões; Negro; Tapajós;

  Sammanfattning : Träd i tropiska våtmarker har uppmärksammats som en viktig källa till regionala och globala metan (CH4) utsläpp, då träd fungerar som utsläppskanaler för metan som bildas i sedimenten. Dock finns det en osäkerhet gällande säsongsvariation och rumslig variation samt mängden CH4 utsläpp från träd, eftersom kunskapen kring regionala flöden är begränsad. LÄS MER

 5. 5. Dermacentor reticulatus risk att etablera sigr i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Hidén Rudander; [2018]
  Nyckelord :Dermacentor reticulatus; fästing; vector; atropod;

  Sammanfattning : Dermacentor reticulatus är en artropod som finns i de flesta länder i Europa. Den är en tålig fästing som kan vara aktiv även under vintermånaderna och som i Sverige fått namnet Brokig hundfästing. D. reticulatus är en hård fästingart med en förmåga att överleva under flera säsonger. LÄS MER