Sökning: "wetterlin"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet wetterlin.

 1. 1. Wetterlin - En plats som alla andra, men ändå inte. En undersökning om den inre och yttre bilden av ett bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Veronica Arvidsson; [2021-03-05]
  Nyckelord :Wetterlin; Discourse; Stickiness; Segregation; Immigrant; Identity;

  Sammanfattning : How we perceive ourselves in relation to where we live is a matter of how the place we livein is perceived by society and other people. Ristilammi (1994) points out that neighbourhoodsconsidered bad reflect badly on the people who live there which causes them also having todefine themselves through the expectations other people have on them based on where theylive. LÄS MER

 2. 2. Betygssättning i gehör och musiklära - en studie ur elevens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Timothy Wetterlin; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; Elevperspektiv; GeMu; Kunskapskrav; Musikpedagogik; Tolkning; Utbildningsvetenskap. Assessment; Educational Science; Interpretation; Knowledge Requirements; Music Education; Student Perspective.; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som blivande musiklärare på gymnasienivå har jag fått intresse för hur elever bedöms och betygssätts ute på skolor. Detta intresse har legat till grund för detta arbete och syftet med studien är att undersöka några skolors bedömningskriterier i ämnet Gehör och Musiklära och ta reda på elevers uppfattningar om, och erfarenheter av betyg och bedömning. LÄS MER

 3. 3. Kundsynpunkter : En naturlig del av företaget

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Tobias Gustafsson; Mikael Nordvall; Veronica Wetterlin; [2011]
  Nyckelord :Företag; Ekonomi; Kundsynpunkter; Företagsekonomi; Management; Organisation; Bank; Ledarskap;

  Sammanfattning : Tjänstesektorn är den dominerande sektorn på arbetsmarknaden i Sverige. På Ikano Bank som är vårt fallstudieföretag råder problem vid tillvaratagandet av kundsynpunkter. Detta är problematiskt eftersom kunder är bland det viktigaste för ett tjänsteföretag. LÄS MER