Sökning: "wgs-84"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet wgs-84.

 1. 1. Observator för frontlinjen på surfplatta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Bergstedt; Tobias Gillström; [2017]
  Nyckelord :tcp; udp; computer communications; azimut; c ; wgs-84; qt; encryption; tcp; udp; datorkommunikation; azimut; c ; wgs-84; qt; kryptering;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på Saab Dynamics. Projektets syfte var att utveckla en applikation, TBFO, för att rapportera information om hur missilen GLSDB ska slå till ett mål. TBFO är ämnat för att användas i närheten av målet och information skickas till planeringssystemet GLSDB MPS. LÄS MER

 2. 2. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER

 3. 3. Mobile map client API : design and implementation for Android

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Mårten Karlberg; [2011]
  Nyckelord :physical geography; ecosystem analysis; mobile map client; Android; WMS; KML; naturgeografi; ekosystemanalys; mobil kartklient; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The fast development of computational power of the mobile phone makes it a suitable platform for running map applications. Both public and field working professionals can benefit from easy access to a mobile map client application with features such as route planning, location based services and simple GIS operations. LÄS MER