Sökning: "whales"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet whales.

 1. 1. Customer Churn Prediction for PC Games : Probability of churn predicted for big-spenders usingsupervised machine learning

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Valgerdur Tryggvadottir; [2019]
  Nyckelord :Customer churn prediction; whales; data analysis; machine learning; binary classification.; Kund churn prediktering; valar; dataanalys; maskinlärning; binär klas-sificering.;

  Sammanfattning : Paradox Interactive is a Swedish video game developer and publisher which has players all around the world. Paradox’s largest platform in terms of amount of players and revenue is the PC. LÄS MER

 2. 2. Hur plast påverkar valar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Clern; [2019]
  Nyckelord :makroplast; fiskeutrustning; fiskenät; spöknät; intrassling; förtäring;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat avsevärt sedan 1950-talet, och dessvärre hamnar allt för stor del av plasten i naturen. På grund av plasters egenskaper kan det ta flera sekel innan de bryts ned, och idag befarar forskarna att det kan komma att finnas mer plast i haven än vad det kommer finnas fisk – redan år 2050. LÄS MER

 3. 3. Spridning och faktorer som påverkar förekomsten av Anisakis spp. hos fisk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecca Runesson; [2019]
  Nyckelord :Anisakis; fisk; förekomst; epidemiologi; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka prevalensen av Anisakis spp. hos fiskar i olika vatten och hav samt vad som kan orsaka dess förekomst. Anisakis spp. är ett globalt spritt släkte av nematoder som i olika stadier i livscykeln infekterar en rad arter av zooplankton, fiskar och valar. LÄS MER

 4. 4. Lösningar för att eliminera utsläpp av mikroplaster från plastindustrin

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Robin Ekholm; [2019]
  Nyckelord :Microplastic; Tarkett; Plastic Industry; Design Thinking; Environmental Sustainability; Mikroplast; Tarkett; Plastindustrin; Design Thinking; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Microplastics is a growing problem for the environment and the risk that microplastics reaches our food and water is constantly increasing. Microplastics also affects animal life and it is more and more common that fishes, birds and even whales dies because of malnutrition since their stomachs are full of microplastics. LÄS MER

 5. 5. Application of a Humpback Whale Fin as a Rudder

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

  Författare :Jon-Asle Jansen; Jonatan Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Tubercle; Humpback Whale; Bio-mimicking; Rudder; Foil; NACA; Manoeuvrability;

  Sammanfattning : With ships growing larger and larger for each generation the need for better manoeuvrability increases. Previous studies have shown that redesigning the leading edge of the rudder will increase the manoeuvrability. A method for increased manoeuvrability is by mimicking the tubercles on the leading edge of the humpback whales flipper. LÄS MER