Sökning: "what is e-governance"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden what is e-governance.

 1. 1. ATT LEDA OCH STYRA FÖR DIGITALT LÄRANDE En fallstudie om upplevda förutsättningar för digitalisering och lärande i offentlig verksamhet

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sabine Cervin; Christian Nordén; [2018-07-04]
  Nyckelord :Digitalisering; lärande; kommunikation; verksamhetsstyrning; organisationsförändring; E-governace; E-leadership; digital kompetens;

  Sammanfattning : An environment that offers and assumes digital services and digital management solutions that have previously been done in an analog way, also demands an in-creased understanding of the challenges of digitalization in public-sector (Regeringen, 2018). Furthermore it requires that individuals that use digital re-sources have the qualifications and conditions needed. LÄS MER

 2. 2. Kommunernas digitalisering : - en jämförande studie mellan Sundsvall och Malmö

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Petra Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitization, which in its most classical form means switching from analogue to digital management and communication, has for many years been popular in public administration. This paper aims to compare the two Swedish municipalities of Sundsvall and Malmö with regard to implementation of the policy regarding digitization of public activities, with particular focus on communication with citizens. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet inom kommunala e-tjänster : Att mäta och följa upp tjänstekvalitet i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rasmus Sundin; [2017]
  Nyckelord :E-service; e-government; Servqual; E-govQual; COBRA; Kommunala e-tjänster; tjänstekvalitet; ramverk; mäta kvalitet;

  Sammanfattning : Sverige ligger ofta i framkant när det gäller digital utveckling och offentliga e-tjänster. Myndigheterna har höga krav på sig att hänga med i teknikens framfart, men hur är det med kommunerna? Ju fler e-tjänster en organisation erbjuder, ju svårare kan det vara att faktiskt ha en jämn och bra kvalitet. LÄS MER

 4. 4. "Biblioteket är den sista instansen" : En intervjustudie med personal vid folkbibliotek om arbetet med och uppdraget kring besökarnas digitala hjälpbehov

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Gustaf Strindevall; David Jehrlander; [2017]
  Nyckelord :Libraries; Librarians; Digital competences; Digital literacies; Digital exclusion; Digital citizenship; E-Government; E-Governance; DigComp; Information Technology; Bibliotek; Bibliotekarier; Digitalisering; Digitala kompetenser; Digitala litteraciteter; Digital exkludering; Digital medborgare; E-government; DigComp; Informationsteknik;

  Sammanfattning : En rad problem uppstår när världen blir allt mer digitaliserad. När samhället och dess bärande tjänster förflyttas från det fysiska mötet till den digitala arenan riskerar människor med bristande digitala kompetenser att bli exkluderade. LÄS MER

 5. 5. Role of ICT in Combating Corruption and Improving Public Service Delivery, A case study of Punjab Information Technology Board

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Murtaza Sheraz Ahmed; Khawaja Waqar Ahmed; [2014]
  Nyckelord :Public Service Delivery; ICT; E-Governance; Corruption;

  Sammanfattning : Governments in both developing and developed countries provide services to its citizen however some provide better services than the others. Public services generally include facilities of health, education, electricity and water supply, social welfare, transportation, communication and other services. LÄS MER