Sökning: "what is ungdom"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden what is ungdom.

 1. 1. HÖRSELVÅRDENS MOTTAGANDE AV DÖVA NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Rödin; Shana Ayoub; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyanlända; döva; barn; ungdomar; mottagande; hörselpedagog; hörselteam; migrants; deaf; children; adolescents; reception; hearing team; hearing educator;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this interview study is to investigate how deaf migrant children/ adolescents and their families are received by hearing teams for children and youth within the hearing services in a Swedish region called Västra Götaland. The aim is also to get a clearer picture of what their need for support looks like. LÄS MER

 2. 2. Kriminella ungdomar eller ungdomar i kriminalitet? : En kvalitativ studie om orsaker till ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Frida Olsson; Rima Madani; [2020]
  Nyckelord :criminal youth; juvenile delinquency; causes of crime; preventive work; social workers; kriminella ungdomar; ungdomskriminalitet; orsaker till kriminalitet; förebyggande arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : This interview study presents what social workers consider contributes to young people entering a criminal lifestyle. The purpose is to discover which risk and protective factors social workers think influence whether or not youth develop criminal behavior (both in their environment and in themselves) and how one can help youth who are already involved in crime. LÄS MER

 3. 3. Elevhälsoteamets Tankar kring Fysioterapeuter i skolan : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vincent Franklind; Joakim Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Children and youth; Student health; inactivity; Stress; Physiotherapy; Barn och ungdom; Elevhälsa; inaktivitet; Stress; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet och mental ohälsa ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Forskning visar att beteenden som barn har ofta fortsätter i vuxen ålder, och att fysisk aktivitet är positivt för både hälsan och studieresultat. Trots detta finns det nästan inga fysioterapeuter i den svenska skolan. LÄS MER

 4. 4. Fotbollsakademiers arbete med spelarutveckling av pojkar i Sverige : En kvalitativ intervjustudie om arbetet med att hitta och förädla pojkfotbollstalanger i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jacob Stephen Kallin; Petter Widmark; [2020]
  Nyckelord :Sport; youth; elite; SvFF; Sport; ungdom; elit; SvFF;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine and compare how boy football academies in two different regions in Sweden work with talent development. To answer the purpose, the following questions were formed: How are players selected to play in the academy? What are the goals of the clubs’ academies? What environment and resources do the clubs have? The method used was semi-structured interview. LÄS MER

 5. 5. Psykosocialt stöd i det akuta skedet för tonåringar som har utsatts för sexuella övergrepp : Erfarenheter från vårdpersonal på akutmottagningar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Malin Bardén; Ylva Hågebrand; [2020]
  Nyckelord :Sexual abuse; caretaking; teenagers; trauma; nursing; Sexuella övergrepp; omhändertagande; tonåringar; trauma; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella övergrepp är en traumatisk händelse och en av de värsta kränkningar en människa kan utsättas för. Det är större chans att tonåringen polisanmäler händelsen, kommer på återbesök och positivt bearbetar krisen om tonåringen upplever sig ha blivit väl omhändertagen av vårdpersonalen under den akuta fasen och känner sig trodd. LÄS MER