Sökning: "wheat-rye"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet wheat-rye.

 1. 1. Våtlagring av spannmål - Packningsgrad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Taavoniku Stefan; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nu för tiden tröskas (skilja kärnan från axet) spannmål ute på fält när en lagringsduglig vattenhalt uppnåtts. Denna metod fungerar bra i länder som har relativt varmt och torrt klimat. I norra Europa är klimatet fuktigare och skördetiden kortare. LÄS MER

 2. 2. Hur upplevs och hanteras familjens vardag av mödrar till barn med celiaki? : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Amandine Apell; Viktoria Burman; [2016]
  Nyckelord :Celiac disease; coeliac disease; gluten; Celiaki; glutenintolerans; gluten;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Celiaki är en autoimmun sjukdom med en prevalens på 2/100 i Sverige. Enda behandlingen är att äta en kost fri från gluten. Gluten förekommer i spannmålen vete, råg, korn och att diagnostiseras med celiaki innebär ofta att en förändring av matvanor blir nödvändig. LÄS MER

 3. 3. Development of characterization methods for lignocellulosic biogas substrates

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Mirjam Victorin; [2016]
  Nyckelord :characterization methods; anaerobic digestion; straw; Biogas; lignocellulose; BMP; mechanical pretreatment; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the need of environmentally friendly alternatives to fossil fuels is growing bigger, so is the need for knowledge and research around possible new raw materials that could serve that pur-pose. One discussed product is biogas. LÄS MER

 4. 4. Plasma and adipose tissue alkylresorcinols in women and men as biomarkers of whole grain wheat and rye intake

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Emma Myhré Herelius; [2016]
  Nyckelord :alkylresorcinols; whole grain; rye; wheat; C17 C21; biomarker; plasma; adipose tissue;

  Sammanfattning : Epidemiological studies have demonstrated several health benefits associated with whole grain intake, including prevention of cardiovascular disease, type II diabetes, colorectal cancer, obesity and mortality. Whole grain products are therefore recommended by national agencies. LÄS MER

 5. 5. Towards sustainable rye cultivation : soil carbon and yield modelling for crop rotations with rye

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Felicia Behrens; [2014]
  Nyckelord :ICBM; soil carbon; crop rotation; rye;

  Sammanfattning : Using the Introductory Carbon Balance Model, ICBM, five different crop rotations with rye 1. Rye-Ley-Ley-Rye-Beans-Rye 2. Rye-Rye-Rapeseed-Rapeseed 3. Rye-Ley-Ley-Rye-Potatoes-Rye 4. LÄS MER