Sökning: "wheel power analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden wheel power analysis.

 1. 1. Multiple expressions of the wheel cross motif in South Scandinavian rock carvings : case studies of Tanum and Enköping in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Yani Ma; [2020]
  Nyckelord :Rock carvings; Southern Scandinavia; wheel cross; intercontextual; materiality; lifeline; comparative analysis; Tanum; Enköping; Hällristningar; södra Skandinavien; hjulkors; interkontextuell; materialitet; livslinje; jämförande analys; Tanum; Enköping;

  Sammanfattning : Scandinavian rock carvings can be described as the special rock art languages that were written by prehistoric humans to express their ideas, beliefs and thoughts. Each piece of figurative motif language might tell a prehistoric story about for instance domestic life, social practice, ritual or cosmology. LÄS MER

 2. 2. Dynamic Analysis of an Automotive Power Transfer unit : Towards prediction of TE and housing vibrations

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Nikhil Maharshi Kosaraju; [2019]
  Nyckelord :Power transfer unit PTU ; Multi-Body Simulation MBS ; Transmission Error; Gear NoiseVibration; Modal Analysis; Vinkelväxlen PTU ; Multi-Body Simulering MBS ; transmissionsfel TE ; Växelljud och vibrationer; Modal analys;

  Sammanfattning : This work describes the use of Multi-Body Simulation (MBS) to create a virtual prototype of a geared drive called Power transfer unit (PTU). PTU is a subsystem of the all-wheel drive driveline responsible for transfer of power between front and rear axles in an Automobile. LÄS MER

 3. 3. “Det agila arbetssättet kan göra ont” : En etnografisk studie av medarbetares situation i ett IT-företag ur ett hållbarhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Olivia Remmerth; Elin Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Agile; Border theory; Critical theory; Engaged employees; Post-bureaucracy; Wheel of employeeship; Agilt arbetssätt; Gränsdragning; Hållbart medarbetarengagemang; Kritisk teori; Medarbetarskapshjulet; Postbyråkrati;

  Sammanfattning : Omvärlden och marknaden kan idag tillskrivas som kundens, det är kunden som styr marknaden och sitter på makten. Till detta kan troligtvis en viss press föreligga hos organisatoriska ledare att finna en strategi som skapar värde för kunden. LÄS MER

 4. 4. Konceptuell konstruktion av en koppling för mekanisk bergavverkningsmaskin.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Johan Erkers; Peter Ekroth; [2019]
  Nyckelord :Mechanical rock excavation; degrees of freedom; stability triangles.; Mekanisk bergavverkning; frihetsgrader; stabilitetstrianglar.;

  Sammanfattning : Examensarbetet har skett inom mastersprogrammet Maskinkonstruktion på KTH. Arbetet gjorde tillsammans med Epiroc genom Svea Teknik AB. I dagens gruvarbete använder nästan alla borr- och sprängteknik, men det finns stora problem med detta. LÄS MER

 5. 5. Dynamic modelling of a power transfer unit of all-wheel drive vehicle in a 1-D simulation environment

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Shivanand Ambalavanan; [2018]
  Nyckelord :1-D simulation; System simulation; LMS AMESim; Transmission Error; Hypoid gear; Power Transfer Unit; 1-D simulering; systemsimulering; LMS AMESim; transmissionsfel; hypoidväxel; vinkelväxel;

  Sammanfattning : En Power Transfer Unit (PTU) eller vinkelväxel i ett drivsystem för allhjulsdrift är enväxellåda med en hypoid-växel som drevsats. PTUn ar placerad mellan fordonets transmissionoch kardanaxel och används för att fördela momentet från drivsystemet mellanalla hjulen. LÄS MER