Sökning: "wheel power analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden wheel power analysis.

 1. 1. “Det agila arbetssättet kan göra ont” : En etnografisk studie av medarbetares situation i ett IT-företag ur ett hållbarhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Olivia Remmerth; Elin Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Agile; Border theory; Critical theory; Engaged employees; Post-bureaucracy; Wheel of employeeship; Agilt arbetssätt; Gränsdragning; Hållbart medarbetarengagemang; Kritisk teori; Medarbetarskapshjulet; Postbyråkrati;

  Sammanfattning : Omvärlden och marknaden kan idag tillskrivas som kundens, det är kunden som styr marknaden och sitter på makten. Till detta kan troligtvis en viss press föreligga hos organisatoriska ledare att finna en strategi som skapar värde för kunden. LÄS MER

 2. 2. Dynamic modelling of a power transfer unit of all-wheel drive vehicle in a 1-D simulation environment

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Shivanand Ambavalanam; [2018]
  Nyckelord :1-D simulation; System simulation; LMS AMESim; Transmission Error; Hypoid gear; Power Transfer Unit; 1-D simulering; systemsimulering; LMS AMESim; transmissionsfel; hypoidväxel; vinkelväxel;

  Sammanfattning : En Power Transfer Unit (PTU) eller vinkelväxel i ett drivsystem för allhjulsdrift är enväxellåda med en hypoid-växel som drevsats. PTUn ar placerad mellan fordonets transmissionoch kardanaxel och används för att fördela momentet från drivsystemet mellanalla hjulen. LÄS MER

 3. 3. From Diesel to Battery Power in Underground Mines : A Pilot Study of Diesel Free LHDs

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niklas Jäderblom; [2017]
  Nyckelord :LHD; Wheel loader; Sustainable Intelligent Mining Systems; Atlas Copco; Social License to Operate; Risk analysis; Change in work content; Battery power; LHD; Hjulastare; Sustainable Intelligent Mining Systems; Atlas Copco; Social License to Operate; Riskanalys; Förändring i arbetsinnehåll; Batteridrift;

  Sammanfattning : Load, haul and dump machines (LHDs) are commonly used in underground mines around the world. The machines are used to transport fragmented ore after blasting in the ore body. The main propellant used is diesel which accounts for a large part of the diesel consumed in mines today. LÄS MER

 4. 4. Scalable Integrated Drive System for Battery Electric Vehicles

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Nimananda Sharma; [2017]
  Nyckelord :distributed drive; integrated drive; scalable drive; battery electric vehicle; drive cycle; wheel power analysis; PMSM; EESM; high efficiency motor; vehicle model;

  Sammanfattning : Conventionally, electric powertrain in battery electric vehicles are designed and optimizedfor a particular vehicle category and performance requirements. In this thesisthe design of an electric powertrain using two different type of machine is proposedwhich can be implemented across passenger vehicle categories and provide variousperformance levels. LÄS MER

 5. 5. Modelling For Competitor Vehicle Analysis

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Martin Ljunggren; Gunnar Sahlin; [2016]
  Nyckelord :Vehicle model; Competitor vehicle; VI-CarRealTime; Volvo Cars; Driving simulator; Vehicle dynamics; XC90; Tyre parametrisation; Torque feedback;

  Sammanfattning : This thesis describes the development and evaluation of a competitor vehicle model for Volvo CarsCorporation's moving base driving simulator. Vehicle simulations are important when aiming fordecreased development time within the vehicle industry. Simulations help the engineers to front-loadprojects, thereby improving efficiency and product quality. LÄS MER