Sökning: "whey"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet whey.

 1. 1. Development of a Vegan, Protein-Rich, Probiotic Beverage

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Mina Hajian; [2019]
  Nyckelord :Food technology; Livsmedelsteknologi; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : This project aimed to develop a vegan high-protein probiotic drink with two different tastes. The protein used should have similar quality as whey, amino acid score (AAS) 1.0. One aim was also to detect necessary processing steps. LÄS MER

 2. 2. Colliding Drops in Spray Dryers

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Venkata Kotaiah Shiva Teja Enuguri; Sri Harsha Karra; [2018]
  Nyckelord :Binary Droplet Collision; Collision Regime Maps; Droplet Dynamics; Image Processing Tool; Spray Dryer.;

  Sammanfattning : Spray drying is a process, which produces powders from the fluid state. This type of process is mostly used in the industrial sector. In this process, a liquid slurry is atomized, forming droplets, which are dried with hot air. LÄS MER

 3. 3. Elucidation of structural Properties of amyloid-like Fibrils via Solid State NMR

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Malisa Mantonico; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The invention of plastic has revolutionized people's life style not only by facilitating the storage and transportation of various goods but also by improving mechanical properties of mankind's technological advances. However, plastic is considered to be harmful, as it contains toxic chemical compounds which are accumulated due to its persistence. LÄS MER

 4. 4. Proteinbaserat material för livsmedelsförpackningar : med fokus på mjölkproteiner

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Gabriella Apelthun; [2018]
  Nyckelord :Protein; whey; casein; edible films; food packaging; material;

  Sammanfattning : Livsmedelsförpackningar är ett område som har stor utvecklingspotential eftersom både konsumtionen och produktionen av plast har ökat sedan 50-talet. Trots att vi vet att konventionella plastmaterial framställs av råmaterialet petroleum, en icke förnybar och uttömbar källa. Förpackningsindustrin står för den största andelen plast. LÄS MER

 5. 5. Near-Infrared Spectral Measurements and Multivariate Analysis for Predicting Glass Contamination of Boiler Fuel

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Winn; Kiran Thekkemadathil Sivaram; [2017]
  Nyckelord :NIRS; glass detection; food waste; biomass; PLS; SNV; Savitzky-Golay;

  Sammanfattning : This degree project investigates how glass contamination in refuse-derived fuel for a fluidised bed boiler can be detected using near-infrared spectroscopy. It is motivated by the potential to reduce greenhouse gas emissions by replacing fossil fuels with refuse-derived fuel. LÄS MER