Sökning: "whey"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet whey.

 1. 1. Development of a Vegan, Protein-Rich, Probiotic Beverage

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Olivia Niclasson; Mina Hajian; [2019]
  Nyckelord :food engineering; livsmedelsteknik; livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project aimed to develop a vegan high-protein probiotic drink with two different tastes. The protein used should have similar quality as whey, amino acid score (AAS) 1.0. One aim was also to detect necessary processing steps. LÄS MER

 2. 2. Vassleproteiner : en värdefull restprodukt från ostframställning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Erica Joelsson; [2019]
  Nyckelord :Whey protein; metabolic disease; diabetes; overweight; milk allergy;

  Sammanfattning : För att framställa 1 kg ost går det åt cirka 10 L mjölk. Vassle är den största restprodukten från ostframställning och uppgår till 9 L per kilo producerad ostmassa. Tidigare har vassle inte ansetts ha något större värde i livsmedelssammanhang utan har använts som komponent i grisfoder och till att gödsla jordbruksmarker med. LÄS MER

 3. 3. Gelbildning av vassleprotein

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Rasmus Mörtberg; [2019]
  Nyckelord :Vassleprotein; gelbildning; fibriller; PNF;

  Sammanfattning : Vassleproteiner har kemiska egenskaper som gör att de, under rätt förhållanden, kan bilda geler. Det här gör vassleproteiner mycket intressanta eftersom de då kan användas i olika livsmedel för att ge önskad konsistens. LÄS MER

 4. 4. Grönområdesplanering beaktande ett socialt perspektiv : förslag till åtgärdsplan för grönområden i Mariehamns stad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Lindblom; [2019]
  Nyckelord :grönområdesplanering; hållbar stadsutveckling; social hållbarhet; miljörättvisa; förtätning; grönstruktur; grönstrukturplan; Mariehamn;

  Sammanfattning : I urbaniseringens fotspår exploateras ofta grönområden som är värdefulla i en social hållbarhetsaspekt. Mot bakgrund av den generella stadsutvecklingen mot allt större förtätning och de utmaningar denna utveckling för med sig syftar detta examensar-bete till att bemöta dessa utmaningar avseende grönområdesplanering i staden. LÄS MER

 5. 5. Colliding Drops in Spray Dryers

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Venkata Kotaiah Shiva Teja Enuguri; Sri Harsha Karra; [2018]
  Nyckelord :Binary Droplet Collision; Collision Regime Maps; Droplet Dynamics; Image Processing Tool; Spray Dryer.;

  Sammanfattning : Spray drying is a process, which produces powders from the fluid state. This type of process is mostly used in the industrial sector. In this process, a liquid slurry is atomized, forming droplets, which are dried with hot air. LÄS MER