Sökning: "whiplash"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet whiplash.

 1. 1. Nacksmärta : Styrketräningens effekt på nacksmärta - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Izabella Widerlund; Johanna Franzén; [2022]
  Nyckelord :chronic neck pain; neck pain; non specific neck pain; resistance training; reduced pain; strengthening training;

  Sammanfattning : Background: Neck pain has a prevalence at 15-30 % in diffrent populations with diffrent causes like whiplash or tension in the muscle. It has proven a positive association between reduced pain and inhibiting the endorphin systems with physical activity. LÄS MER

 2. 2. Rear end crash simulation using Human Body Models : An investigation of the design of seat structure using a 50th percentile female Human Body Model

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jacob Fagerström; [2020]
  Nyckelord :Human body model; Car crash; Finite element method;

  Sammanfattning : In this master thesis it have been investigated how the stiffness of a seat affect the risk of neck injuries, e.g whiplash associated disorders, in a rear end low velocity car collision using a female human body model, HBM, and if dividing the seat into several sections with different stiffnesses. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeutiska interventioner och deras påverkan på personer med whiplashassocierad smärta : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lovisa Ekholm; Moa Persson; [2020]
  Nyckelord :Nacksmärta; ospecifik smärta; WAD;

  Sammanfattning : Introduktion: Termen Whiplash Associated Disorders, WAD, är en beskrivning på en piskliknande rörelse som ofta uppkommer vid en påkörning bakifrån. Detta kan medföra skelett- och mjukdelsskador av halskotpelaren. Graden av WAD klassificeras enligt Quebec Task Force Classification, QTFC, utifrån symtom och kliniska fynd. LÄS MER

 4. 4. Injury prevention in vehicle side collisions

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Olof Lidström; Oscar Edling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In America around 30% of all fatal car collisions are a result of side collisions. Furthermore, in Europe between 28% to 38% of all side collisions results in serious injury or death. There are existing protection systems to minimize the risk of injury. LÄS MER

 5. 5. Analysis of Drop-outs in a 2-year Follow-up of individuals exposed to Whiplash Trauma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Elin Berglund; Laura Holopainen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Most studies that investigate the relationship between temporomandibular disorders (TMD) and whiplash are cross-sectional, but in order to identify risk factors prospective studies are needed. The reliability of prospective studies is dependent on representative follow-up groups. LÄS MER