Sökning: "white goods"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden white goods.

 1. 1. Variations in material properties of grey cast iron and its impact on tool wear

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Andreas Söderholm; [2021]
  Nyckelord :Grey cast iron; hard inclusions; tool wear; machinability; graphite structure.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Among cast materials, grey cast iron and ductile iron makes up about three quarters of all cast parts. This makes the manufacturing and machining of grey cast iron an important economical factor for the automotive industry. LÄS MER

 2. 2. Tjänstedesign i den digitala, cirkulära ekonomin : Preliminära designprinciper till en framtida digital plattform för begagnade vitvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Robert Kuch Wesolowski; [2021]
  Nyckelord :circular economy; service design; human-centered design; design principles; white goods; cirkulär ekonomi; tjänstedesign; människocentrerad design; designprinciper; vitvaror;

  Sammanfattning : I ett försök att minska klimatavtrycken och samtidigt påskynda den digitala industrialiseringen, deklarerade den Europeiska unionen (EU) år 2014 att dess medlemsländer skulle frångå den linjära ekonomin och ersätta den med en cirkulärekonomisk modell. Sedan övergången inträffade, har den nya modellen blivit en så pass stor succé enligt EU själva att transformationen blivit ostoppbar. LÄS MER

 3. 3. Circular economy policy barriers: : An analysis of legislative challenges in white goods and automotive industry within the EU

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Shadi Shams; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; policy; legislative barriers; remanufacturing; service-based; white goods; automotive; Cirkulär ekonomi; policy; lagstiftningsbarriärer; återtillverkning; tjänstebaserad; vitvaror; fordon;

  Sammanfattning : Increased consumption, depletion of natural resources and sustainability concerns have challenged the conventional linear model of production, consumption and disposal of products. Circular economy (CE) has become one of the most popular paradigms that can contribute to economic growth and concurrently satisfy sustainability ambitions. LÄS MER

 4. 4. The good, the bad, and the framed : A study of behavioral economics and the framing effect on tobacco free snus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Muleba; [2020]
  Nyckelord :Behavioral economics; Goal-Framing; Framing effect; Advertising; Marketing; Communication; Consumer marketing; Tobacco; Attitudes; Purchase intention; Kahneman Daniel; Tversky Amos; Thaler Richard; Sunstein Cass; Shiller Robert; Ajzen I; Putrevu S; Camerer C F; Loewenstein;

  Sammanfattning : This study sets out to explore attitudes and intentions towards nicotine product goods and how it is affected by the goal framing effect. The presence of this effect has been shown in the advertising of both green products and everyday products. LÄS MER

 5. 5. Vision-based Driver Assistance Systems for Teleoperation of OnRoad Vehicles : Compensating for Impaired Visual Perception Capabilities Due to Degraded Video Quality

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Tobias Matts; Anton Sterner; [2020]
  Nyckelord :teleoperation; adas; driver assistance systems; AR; augmented reality; video compression; visual acuity; driving;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles is going to be a part of future transport of goods and people, but to make them usable in unpredictable situations presented in real traffic, there is need for backup systems for manual vehicle control. Teleoperation, where a driver controls the vehicle remotely, has been proposed as a backup system for this purpose. LÄS MER