Sökning: "white models"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden white models.

 1. 1. Vinkelberoende ljudabsorption

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jenny Chan; Eric Berrez; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När absorbenter ska väljas för att dämpa ljud med höga frekvenser i ljudtorra stora rum som t.ex. kontorslokaler, är absorbentens vinkelberoende absorptionsegenskaper av stort intresse. I dagsläget finns flera modeller för hur ljud absorberas i ett material beroende på bland annat ljudets infallsvinkel mot material-ytan. LÄS MER

 2. 2. Polycystic kidney disease : genetik och sjukdomsförlopp hos katt, hund och människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofie Lagerqvist; [2019]
  Nyckelord :PKD; PKD1; PKD2; PKHD1; mutation; katt; hund;

  Sammanfattning : Polycystic kidney disease (PKD) är en av de vanligaste genetiska njursjukdomarna hos människa och som även förekommer hos flertalet andra arter, till exempel katt och hund. Det finns två olika former av PKD som delas in efter nedärvningssätt, en dominant (ADPKD) och en recessiv (ARPKD) typ. LÄS MER

 3. 3. Analysing Raman spectra of crystalline cellulose degradation by fungi using artificial neural networks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Sebastian Hutteri; [2019]
  Nyckelord :Raman spectroscopy; artificial neural networks; saprotrophic fungi; cellulose; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis investigates the use of artificial neural networks for classifying Raman spectra of partially degraded cellulose samples by fungal species. A multilayer perceptron configuration of 4 hidden layers and 128 hidden nodes was able to classify a set of 60 samples with an overall prediction accuracy of 0.55. LÄS MER

 4. 4. Diffusion MRI of Brain Tissue: Importance of Axonal Trajectory

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Kärnfysik

  Författare :Jan Brabec; [2018]
  Nyckelord :dMRI; diffusion magnetic resonance; axonal trajectory; axonal geometry; undulations; modeling; axons; inverse problem; diffusion spectrum; time-dependent diffusion; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Obtaining microstructural information non-invasively on brain tissue remains a challenge. Diffusion magnetic resonance imaging (dMRI) is an imaging method that can provide such information. That includes geometrical considerations of nerve cells projections, axons, that are present in the white matter of the human brain. LÄS MER

 5. 5. Reducering av ställtid inom industriell målning : Med fokus på Lean-verktyg och implementering av ytterligare målerlina

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :ANTON BLIDGREN; KLARA FANNY STRANDELL; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valbo Trä är ett svenskt företag inom träindustrin som erbjuder hyvling, impregnering och målning av trävaror. Industriell målning sker i anläggningen i Edsbyn samt Åshammar, varav den i Åshammar ska läggas ner. LÄS MER