Sökning: "white normativity"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden white normativity.

 1. 1. MEDIATING SERIAL VIOLENCE : NORMATIVITY, DEVIANCE & FRAMING IN THE MCARTHUR MURDERS

  Master-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Max Maccarone; [2021]
  Nyckelord :normativity; deviancy; framing; mediatized violent phenomena; queer phenomenology;

  Sammanfattning : How do the media react in the face of a violent phenomenon involving actors both embraced and marginalized by society? One such phenomena – the McArthur murders – encapsulates this dynamic considering how the media explained the murders to their audiences. McArthur, a white LGBTQ+ man, murdered over a seven-year period specifically targeting male victims of South Asian or Middle Eastern descent associated with the LGBTQ+ community and geographic area in Toronto, Canada. LÄS MER

 2. 2. “And If Something, Antiracism Is a Pedagogical Matter” - Finnish Early Childhood Education Teachers’ Understanding and Experiences of Antiracism and White Normativity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Saara Loukola; [2021]
  Nyckelord :early childhood education; critical pedagogy; antiracism; racism; white normativity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Early childhood education (ECE) builds the base for a child’s learning and socialization. Studies prove that racism and unequal treatment are present already in early childhood education, affecting negatively on an individual’s wellbeing. Antiracism is seen as a way to act against racism and lessen inequality. LÄS MER

 3. 3. Vita varma relationer : En kritisk diskursanalys av hur 'vita' och 'icke vita' barn och föräldrar representeras i läromedel

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonas Lönnroth; [2021]
  Nyckelord :representation; whiteness; child development; course literature; discourse; normativity; colonialism; representationer; vithet; barns utveckling; normkritik; läromedel; diskurs; kolonialism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur barn och föräldrar med olika hudfärg och varierad etnisk tillhörighet representeras i ett urval av läroböcker. Böckerna behandlar olika aspekter av barns utveckling och ingår som kurslitteratur på utbildningar inom socialt arbete, psykologi och pedagogik i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Missing people : En kvalitativ text- och bildanalys om representation och vithetsnormer på omslagen av Kommunalarbetaren år 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Nadja Al-Malki Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :Workers; trade union; representations; stereotypes; racializing discourses;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how racialized workers are represented in the magazine Kommunalarbetaren which is a part of the Swedish trade union Kommunal. The covers from twenty issues of this magazine published in 2017 were analyzed to study if the representation of these workers was affected by discourses of white normativity. LÄS MER

 5. 5. Vithetens normalitet - diskriminering och representation av familjekonstellationer : En kvalitativ läromedelsanalys i samhällskunskapens digitala läromedel för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linnea Larsson; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; samhällskunskap; etnocentrism; vithetsnorm; diskursanalys; mellanstadiet;

  Sammanfattning : One of the major principles in teaching are textbooks materials. The purpose of this study is to examine how textbooks materials unintentionally become intermediaries of structural discrimination. One important area to examine is how civic textbooks talk about the family and discrimination. LÄS MER