Sökning: "white roof"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden white roof.

 1. 1. Vinkelberoende ljudabsorption

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jenny Chan; Eric Berrez; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När absorbenter ska väljas för att dämpa ljud med höga frekvenser i ljudtorra stora rum som t.ex. kontorslokaler, är absorbentens vinkelberoende absorptionsegenskaper av stort intresse. I dagsläget finns flera modeller för hur ljud absorberas i ett material beroende på bland annat ljudets infallsvinkel mot material-ytan. LÄS MER

 2. 2. Digital Banking in Italy - The case of a fractioned and cash-centric financial environment: Tinaba Case Study

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Azra Hadziabdic; Carlo Edward Morandi; [2019]
  Nyckelord :Banking; Business model; Fintech; Payments; Personal Finance;

  Sammanfattning : Fintech is a relatively new term and it describes a series of financial products, usually available via smartphone Apps, that became widespread and accepted by the general public in the 2010s. Nowadays, almost a day does not go by without a news headline regarding Fintech, may that be for through-the-roof fundraising rounds or money laundering scandals. LÄS MER

 3. 3. Cool Roof Coatings on Industrial Buildings : An Energy Study of Reflective Coatings

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Isak Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Energy; coating; cool roof coatings; industrial building; reflective coating; microspheres; expancel; ida-ice;

  Sammanfattning : To evaluate the effect of cool roof coatings containing Expancel® thermoplastic microspheres on industrial buildings, a warehouse was built-up in the computer simulation software IDA-ICE. The warehouse was modelled in line with ASHRAE 90.1. 2004 ”Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings”. LÄS MER

 4. 4. Reggio Förskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Enqvist; [2016]
  Nyckelord :Arkitektur; Reggio Emilia; Råsunda; Solna; Kvateret Framnäs; Sofia Enqvist; Förskola; Lärandemiljöer;

  Sammanfattning : Idé och intentionIntentionen har varit att skapa en förskola för barnen, med hjälp av element som relaterar till barnens skala. Stora öppna rum med utrymme för förändring och skapade. Platser och rum där alla barn kan mötas. En innomhus "piazza” som inbjuder till Reggio Emilias pedagogiska riktlinjer om möten. LÄS MER

 5. 5. Vandrarhem i Mariefred

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Bisera Örn; [2015]
  Nyckelord :Mariefred; Vandrarhem;

  Sammanfattning : Uppgiften var att rita ett hotell i Mariefred och efter analys av platsen och utifrån de kopplingar som gjordes efter platsbesök utvecklades projektet till ett vandrarhem istället. Med en huvudbyggnad och minst sju stugor för övernattning utspridda i staden erbjuder de nya byggnaderna inte bara övernattning utan även nya plattformar att mötas på. LÄS MER