Sökning: "whiteness"

Visar resultat 6 - 10 av 102 uppsatser innehållade ordet whiteness.

 1. 6. Svart, brun eller normal? : En intervjustudie om historielärares arbete kring vithet och vithetsnormer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sandra Lehikoinen; [2019]
  Nyckelord :The Whiteness norm; Feminist Killjoy.; Vithetsnorm; vithet; The Whiteness norm; rasifiering; rasial inramning; hegemonisk vithet; Feminist Killjoy; identitet; historiemedvetande.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how history teachers relate to whiteness and the whiteness norms in their teaching. The material mainly consists of qualitative interviews with history teachers who are active in lower secondary schools in Jönköping County. LÄS MER

 2. 7. Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hilda Gerdmar; Anna Ackzell; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; Föräldraskapsideal; Handböcker; Individualisering; Intersektionalitet; sociala strukturer;

  Sammanfattning : Föräldraskapsidealet i västvärlden har under de senaste decennierna på flera sätt intensifierats och blivit alltmer expert-orienterat. Idag finns det till exempel en hel uppsjö av handböcker fyllda med olika strategier och råd riktade till föräldrar. LÄS MER

 3. 8. ”Och här kommer nu några små skönheter från de stora viddernas land” : Vithetskritiska perspektiv på Stig Wessléns kortdokumentärer om samelivet från 1940-talet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Filip Hallbäck; [2019]
  Nyckelord :Vithetskritik; Stig Wesslén; Kortdokumentärer; Samisk representation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vithetskritik, med utgångspunkt i Stig Wessléns tre kortdokumentärer Med Stig Wesslén i Lapplandsfjällen (1940), Med lapparna till fjälls (1944), samt Vårvinterrajden (1944). Analysen består av en genomgående närläsning av dessa, utifrån vithetskritiska infallsvinklar som formulerats av en rad olika forskare och med hjälp av begrepp som formulerats av Nationella Sekretariatet för Genusforskning. LÄS MER

 4. 9. Exploring Deep Eutectic Solvent Pretreatment and Laccase Biobleaching on Oat Hulls in Efforts to Overcome Recalcitrance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Juanita Francis; [2019]
  Nyckelord :Biotechnology; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Oat production produces an abundant side stream product called oat hulls, formally regarded as a waste product. These oat hulls are nutritionally packed, containing insoluble dietary fibres. The solubilization and subsequent enzymatic hydrolysis of insoluble fibres, i.e. LÄS MER

 5. 10. Dark Matter, White Space

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ezana Mussie; [2019]
  Nyckelord :Tourism; Megaproject; Whiteness; Racialization; Malmö Live;

  Sammanfattning : This thesis addresses the ambiguous role of Malmö’s latest megaproject in the context of the city’s racializing urban development trajectory. The project is a public/private congress center, concert hall and hotel complex called Malmö Live. LÄS MER