Sökning: "whole language"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade orden whole language.

 1. 1. Speech is silver and silence is golden? : An investigating study regarding a group of Swedish eighth-grade students´ perceived foreign language speaking anxiety.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Löfvenius; [2020]
  Nyckelord :foreign language speaking anxiety; perceived anxiety; anxiety level;

  Sammanfattning : This investigating and comparative study aimed to demonstrate the perceived foreign language speaking anxiety among a specific group of eight-grade compulsory school students, attending an International English school in the south of Sweden. The study also aimed to explore the potential relationship between the students´ perceived foreign language speaking anxiety and the students´ gender. LÄS MER

 2. 2. Hur hittar man språket i förskoleklass?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Theander Lindskog; Monika Majewska Mroczkowska; [2020]
  Nyckelord :analytiskt synsätt; kartläggning; phonics; språkutveckling; syntetiskt synsätt; tidiga insatser; whole language; Hitta språket;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka Skolverkets kartläggningsmaterial “Hitta språket” som från och med höstterminen 2019 är obligatoriskt i förskoleklassen. Vi ville undersöka hur materialet var uppbyggt och vilka skriftspråkliga aktiviteter som var synliga, hur lärare beskrev sitt arbete med kartläggningsmaterialet, på vilket sätt kartläggningen bidrog till tidiga insatser, samt vilka för- respektive nackdelar lärare upplevde med kartläggningsmaterialet i relation till elevernas läs- och skrivutveckling. LÄS MER

 3. 3. Högläsningssituationen är en samtalsarena : En kvalitativ studie om förskollärares pedagogiska arbete kring högläsning i en flerspråkig barngrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Felicia Apelgren; Carolina Högberg; [2020]
  Nyckelord :artefacts; education planning; multilingual children s group; process languages; reading aloud; Artefakter; flerspråkig barngrupp; högläsning; pedagogisk planering; processa flerspråkighet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to visulise how preschool teachers work pedagog- ically around reading aloud in a multilingual children's group. We want to in- vestigate preschool teachers' reasoning and planning around the reading situa- tion to see what pedagogical purpose that situation can have and what place it takes in the preschool activities. LÄS MER

 4. 4. ¿Qué lengua are you speaking? - ¡El llanito! : El uso del cambio de código entre el español y el inglés en Gibraltar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marta Suchora; [2020]
  Nyckelord :bilingualism; code-mixing; code-switching; English; Gibraltar; language contact; Llanito; Spanish;

  Sammanfattning : In this study the linguistic situation of Gibraltar has been investigated, especially the phenomenon of the Llanito, that is, a linguistic variety that is the result of the intense contact between the English and Spanish languages in this bilingual territory. An attempt has been made to answer the following questions: When and why do Llanito speakers change languages? Is it about mixing or alternating code? Which of these two phenomena is the most frequent? How is the situation of Llanito today? In order to achieve the objectives of the study, an analysis of 10 interviews conducted within the oral history project Bordering on Britishness has been done using the qualitative method with some elements of the quantitative method. LÄS MER

 5. 5. Energy optimization potential for interconnected buildings in a new urban development project

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Lian Yi; [2020]
  Nyckelord :Energy system; building combination; energy optimization; grid; city block; economy; methodology; Python;

  Sammanfattning : The society is going through transformations in several dimensions at the same time. The energy system is moving towards renewables and reduced resource intensity. Market structures are gradually changing, and new actors emerge to compete with incumbents. Digitization creates fundamentally new conditions for everyone. LÄS MER