Sökning: "wholeness"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet wholeness.

 1. 1. The challenge of supporting employees to come as they are - A case study of being yourself at work within the management consulting industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Edén; Emma Åkerlind; [2019-07-08]
  Nyckelord :Being yourself at work; Holacracy; Identity; Management Consulting Industry; Wholeness;

  Sammanfattning : Previous research show that although it is desirable and valuable for both the company and the individual to be yourself at work as an employee, it is rarely the reality today. Statistics (Smith & Yoshino, 2013) show that it is tough to be yourself at work today, especially in the fast paced management consultancy industry where expectations are high. LÄS MER

 2. 2. Helhet och helighet. Kroppen som norm och ideal i Leviticus 21:16-24

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jenny Elfwering; [2019-06-28]
  Nyckelord :wholeness; holiness; body; blemish; Leviticus;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the relationship between wholeness and holiness from the viewpoint of Lev 21:16-24. In order to do so, I will investigate what the list of blemishes (mûm) denote and the reason behind the exclusion of priests with a mûm from certain holy areas and activities, while allowing them in others. LÄS MER

 3. 3. Arkivariens balansakt : en dekonstruerande läsning av offentlighets- och sekretesslagen med fokus på dess framställning av integritet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anton Almer; Madelene Svensson; [2019]
  Nyckelord :Integrity; Contextual integrity; Personal integrity; State integrity; Deconstruction; Discourse analysis; Post-structuralism; Law; Archive; Archivist; Archival science; Public Access and Secrecy Act; Interdisciplinary; ALM; integritet; diskursanalys; arkivvetenskap; ABM; offentlighetslagen; sekretesslagen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are many laws that apply to government archives. Amongst them are the Public Access and Secrecy Act (offentlighets- och sekretesslagen) which regulates which records are bound by secrecy and which are rendered public. LÄS MER

 4. 4. Hälsopromotion i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jhon Arboleda; [2019]
  Nyckelord :Hälsopromotion; Hälsa; Empowerment; Känsla av sammanhang; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to research how employees perceive health promoting work in the organization. The data collection chosen for the study was semi structure interviews, ten employees were selected at random. LÄS MER

 5. 5. Helhet i undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenna Östling; [2018-02-08]
  Nyckelord :Tematiskt arbetssätt; temaarbete; arbeta över ämnesgränserna; ämnesintegrerad undervisning; integrated science education; integrated curricula; thematic approaches;

  Sammanfattning : Forskningsrapportens syfte var att kunna kartlägga lärares tillvägagångssätt i tematiskt arbeteoch för att ta reda på hur de upplevde att elever utvecklades samt lärde sig genom dennaarbetsmetod. En kvalitativ studie har genomförts genom att använda semistruktureradeintervjuer för att få svar på frågeställningen kring tematiska tillvägagångssätt. LÄS MER