Sökning: "wholly artificial arrangements"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden wholly artificial arrangements.

 1. 1. Rent konstlade upplägg - doktrinens utveckling och dess EU-skatterättsliga innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hellberg; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; skatterätt; rent konstlade upplägg; wholly artificial arrangements; tax law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatterätten inom Europeiska unionen har under många år varit under konstant utveckling. EU-skatterätten är ett mångfacetterat område genom att det i vissa avseenden skett en harmonisering, medan skatterätten inom andra områden kvarstår som en del av medlemsstaternas suveräna lagstiftningar. LÄS MER

 2. 2. Targeted interest deduction limitation rules post-Lexel

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Tale; [2022]
  Nyckelord :Tax; EU; European Union; Interest; Targeted interest deduction rules; CIT; Coporate income tax; BEPS; OECD; Pillar Two; DEBRA; ATAD; IRD; Lexel; SIAT; Thin Cap; Deduction; Sweden; Court of Justice; Business law; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The need for targeted interest deduction rules is far from over. Most recently targeted interest deduction limitation rules have been presented in the proposal for a Directive implementing OECD Pillar Two in the EU, as well as in the proposal for a Directive on debt-equity bias reduction allowance. LÄS MER

 3. 3. Wholly Artificial Arrangements Under ATAD and EU Case Law.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ndip-Achere Arrey Hansel; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the coming into force of the EU Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD), there has been a lot of questions as to the meaning of the concept of wholly artificial arrangements and how member states can enact legislation to combat abuse of rights and other fraudulent practices within the European Union. However, the concept of wholly artificial arrangements as enacted in articles 6 & 7 of the ATAD is not new. LÄS MER

 4. 4. Art. 4 ATAD : How the Interest Limitation Rule of the ATAD aligns with the Freedoms of the TFEU and National Constitutions

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Meyer im Hagen; [2018]
  Nyckelord :ATAD; Interest Limitation;

  Sammanfattning : This thesis addresses Art. 4 ATAD and looks at it from two different angles. Firstly, Art. 4 ATAD will be examined in the light of the TFEU freedoms. LÄS MER

 5. 5. Hybrid Mismatch Arrangements Within EU: Under what Conditions could Single Taxation Be Secured?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Margret Agusta Sigurdardottir; [2016]
  Nyckelord :Tax; Taxation; Tax Law; Direct Taxation; Fundamental Freedoms; Double Taxation; Double Non-Taxation; Tax Avoidance; Aggressive Tax Planning; The Single Tax Principle; Single Taxation; Tax Treaty Law; GAAR; General Anti-Abuse Rule; Exemption Method; Credit Method; Dividend; Interest; Classification of Income; International Tax Regime; ECJ Case Law; Hybrid Mismatch Arrangements; Hybrid Financial Instruments; Parent-Subsidiary Directive; Base Erosion and Profit Shifting; BEPS; BEPS Action Plan 2; Anti-Hybrid Rules; Linking Rules; Correspondence Principle; Anti-Tax Avoidance Directive Proposal; Parent-Subsidiary Directive Amendments; Justification Grounds; EU Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to analyse the problems of hybrid mismatch arrangements within the EU and how single taxation, which requires income to be taxed once, not more or less, can be secured under EU law. After the amendments of the Parent-Subsidiary Directive (PSD), where an anti-hybrid rule was enacted, the legal environment for companies within the European Union changed. LÄS MER