Sökning: "why Ethical"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden why Ethical.

 1. 1. EN GOD MÄNNISKA ÄR EN SÅ’N SOM INTE DRÄNKER HUNDAR” Etisk medvetenhet uttryckt i litteratursamtal – en kvalitativ studie

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Nissen; [2018-10-19]
  Nyckelord :etik; litteratursamtal; föreställningsvärldar; svenskundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore if, and how, Swedish students in the ninth grade show ethical awareness as well as a deeper understanding of fictional texts when discussing texts with ethical themes in small groups. It also endeavours to examine whether the students take advantage of their own as well as their classmates’ thoughts to deepen their understanding. LÄS MER

 2. 2. Lärarlönelyftet - En studie om genomförandet och upplevelsen av lärarlönelyftet i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karin Tjäder Berggren; [2018-01-18]
  Nyckelord :pay for performance; fairness; organizational justice; sensmaking;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to investigate the experiences of lärarlönelyftet (increasedwages for teachers) and how it can be understood in relation to fairness. Lärarlönelyftet is agovernment initiative aimed at increasing teachers' salaries, thus targeting particularly skilledteachers with the ability to develop teaching methods. LÄS MER

 3. 3. The Medieval Myth of The Holy Grail and its Resonance in Contemporary Popular Culture : A Reception Theory Analysis of The Da Vinci Code by Dan Brown

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johanna Juhlin; [2018]
  Nyckelord :Mythology; The Holy Grail; Reception theory; Reception history; Wolfgang Kemp; Dan Brown;

  Sammanfattning : This essay investigates why the Myth of the Holy Grail continue to occur within popular culture. Myths, tales and legends from ancient times have inspired authors throughout the centuries. The readers are not only served with a spectacular adventure, but the myths also contain messages with a moral and ethical guidance for us as beholders. LÄS MER

 4. 4. Kriterier för säkerhetskopiering i molnet : En fallstudie med Amazon Web Service

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Magdalena Lövgren; [2018]
  Nyckelord :Säkerhetskopiering; molntjänster; kriterier; säkerhet; kostnader.;

  Sammanfattning : Säkerhetskopiering är ett sätt att kunna skydda data genom att kopiera och spara data på till exempel hårddiskar, externa servrar eller i molnet. Att spara på egna servrar kan dock vara en kostsam lösning för företag och organisationer, både inköp av servrar, installationer samt underhåll kan göra att kostnaderna drar iväg. LÄS MER

 5. 5. Omsorgsetiken som moralteori : En feministisk teori om omsorg

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Björklund; [2018]
  Nyckelord :Feminist; omsorgsetik; moralteori; Noddings; Slote;

  Sammanfattning : In this essay I will defend Nel Noddings care ethics by arguing against Michael Slotes critique of it, while also presenting critique of Slotes virtue ethical version of care ethics. The essential difference between the theories is in my opinion that Noddings theory gives relations so-called ontological priority. LÄS MER