Sökning: "whyte"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet whyte.

 1. 1. Går det att odla platser? En explorativ studie över hur utformning och operationalisering i samband med urban odling utifrån kritisk placemaking kan bidra till hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennie-Ann Olsson Holm; [2019-08-12]
  Nyckelord :Kritisk placemaking; hållbar utveckling; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; urban odling;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i problematiken kring tomrummet mellan visioner om hållbar utveckling och metoder för att uppnå detsamma. Urban odling har under de senaste 15 åren i ökad grad uppmärksammats för dess potential att bidra till hållbar stadsutveckling - ekonomiskt, ekologiskt och socialt (Lang, 2014). LÄS MER

 2. 2. Värdskap i öppna kök : En studie utifrån kockar, restaurangchefer och restaurangägares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Mikaela Nerell; [2019]
  Nyckelord :hospitality open kitchen chefs restaurateurs; värdskap öppet kök kockar restaurangägare;

  Sammanfattning : De senaste trettio åren har forskningen angående måltidsupplevelser ökat och delar som mötet, service, trender och värdskap har stått i fokus. Måltidsupplevelsen har beskrivits utifrån både gästens och producenten perspektiv på måltiden, men inte utifrån kocken. LÄS MER

 3. 3. Of Refugees and Narratives: An Explanation and Analysis of Integration and Refugee Narratives in Comtemporary Denmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Lærke Vinther Christiansen; [2019]
  Nyckelord :Social anthropology; Refugees; Integration; Denmark; Narratives; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis in social anthropology researches the subject of integration and refugee narratives in contemporary Danish society. It is firstly a study of what integration means in Danish culture and how integration is debated in the Danish public debate. LÄS MER

 4. 4. Strøget vs. Drottninggatan : Through the Lens of Sociability, Public Spaces and Human Interactions

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :William Bluum; [2015]
  Nyckelord :Strøget; Drottninggatan; Sociability; Human Interactions; Streets; Streetscape; Public Space; Urban Environment; Strøget; Drottninggatan; Levande Gaturum; Mänskliga Interaktioner; Offentliga platser; Urbana miljöer;

  Sammanfattning : What attributes can make a street become more sociable and create a vibrant streetscape where people feel comfortable spending time? The purpose of this study is to find these attributes and apply this knowledge in a case study on Drottninggatan and Strøget to identify their strengths and weaknesses as well as providing recommendations on how the streets can become more sociable public spaces. To achieve this a diverse selection of methods will be used. LÄS MER

 5. 5. Offentliga platser – mötet mellan stad och människa; ett gestaltningsförslag för Fisktorget i Karlskrona

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Fanny Hansson; Malin Palmgren; [2014]
  Nyckelord :Fysisk planering; urban design; offentliga platser; offentlighet; stadsliv; mötesplats; gestaltning; torg;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete problematiserar begreppet offentliga platser utifrån ett socio-spatialt perspektiv, det vill säga förhållandet mellan människan och den fysiska miljön, med fokus på vilka möjligheter och begränsningar den fysiska planeringen har att påverka stadslivet. Därtill studeras olika urbanteoretiska förhållningssätt utifrån verk skrivna av William H. LÄS MER