Sökning: "widman"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet widman.

 1. 1. Rasism och populism : En argumentations- och diskursinriktad analys av SDs och NMRs partiprogram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jesper Widman; [2019]
  Nyckelord :Swedish democrats; Nordic resistance movement; antisemitism; islamophobia; cultural racism; religion in Swedish politics;

  Sammanfattning : This is a qualitative study with an argumentation and discourse approach with the purpose to compile what the Swedish democrats (SD) and the Nordic resistance movement (NMR) writes about religion in their current party program. The two main questions in this study were as follows: Are there any signs of islamophobia, antisemitism or cultural racism in the party programs of Swedish democrats and the Nordic resistance movement and how is this expressed? also Is it religion that is more represented as threat in each party program? The main theories that are discussed in this study are islamophobia, antisemitism and cultural racism. LÄS MER

 2. 2. Litterär kompetens i klassrummet : En undersökning av metoder och verktyg för att arbeta med skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur; Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Cherine Al-Saffar; Emma Widman; [2016]
  Nyckelord :Litterär kompetens; litteraturläsning; konstitutionell kompetens; perfomanskompetens; literary transfer-kompetens; klassrumsmetoder;

  Sammanfattning : I denna uppsats reds begreppet litterär kompetens ut och dess tre delar - konstitutionell kompetens, performanskompetens och literary transfer-kompetens. De tre delarna kompletterar varandra och är alla lika nödvändiga. Ett flertal metoder inom läsning, skrivande och samtal tas upp som olika sätt att utveckla dessa. LÄS MER

 3. 3. An affordance based framework for information systems evaluation and redesign : A conceptual tool for development of user friendly systems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Svanberg; Sara Widman Börjesson; [2016]
  Nyckelord :Affordanser; ramverk; informationssystem; designvetenskap; utvärdering; redesign;

  Sammanfattning : Bakgrund Affordanser är ett kraftfullt verktyg för utvärdering och redesign av artefakter, mer specifikt informationssystem. Affordanser innefattar att identifiera vilka handlingsmöjligheter som informationssystem tillhandahåller för användarna. LÄS MER

 4. 4. Barn i familjer med missbruk : En kvalitativ studie som belyser högstadiepersonalens roll och stärkande skyddsfaktorer när ett barn växer upp med missbruksproblematik inom familjen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Katja Jakobsson; Liv Widman; [2016]
  Nyckelord :Children of alcoholics; home environment; resilience; school; substance abuse; Barn i famlijer med missbruk; hemmiljö; motståndskraft; skola; alkoholmissbruk; drogmissbruk; barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur skolpersonal på högstadiet upplever sig kunna stärka skyddsfaktorer hos ungdomar som har föräldrar med missbruksproblematik, samt vilken hjälp som finns att ge dessa ungdomar i skolan. Metoden som använts är kvalitativ forskningsansats med inriktning på hermeneutik. LÄS MER

 5. 5. Investigating Model-Based Definition Implementation: A Case Study on Cross-Functionality through Product Lifecycle Management

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :WIDMAN ROBERT; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Integrerad produktutveckling och liknande tekniker växer i industrin. De är bevisade i forskning och i praktiken att effektivisera och öka kvalitén i produktutveckling. LÄS MER