Sökning: "widman"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet widman.

 1. 1. Shakespeare eller Schiefauer? : Mekanismer bakom kanonbildandet i svenskämnet för årskurs 7–9 samt gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Camilla Villemo Widman; [2020]
  Nyckelord :Canon; literature; high school; upper secondary school; text selection; teaching materials; anthologies; credentials; Kanon; litteratur; högstadieskolan; gymnasieskolan; texturval; läromedel; antologier; legitimering;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att studera den mer eller mindre medvetna litteraturkanon som skapas genom lärares val av litteratur i undervisningen inom svenskämnet för årskurs 7–9 och gymnasieskolan. För att uppnå syftet genomfördes en enkätundersökning som en grund för läromedels- och antologianalys av de verk som svensklärarna nämnde i enkäten. LÄS MER

 2. 2. Kramtjuv, mobilzombie, douche och sekundärkränkt : Frekvensanalys av orden från Nyordslistan 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Camilla Villemo Widman; [2020]
  Nyckelord :nyord; etablering; tidning; Twitter; frekvens; etablerade ord; vanliga ord; sällsynta ord; döda ord.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine which of new words presented in Nyordslistan are established in the language since 2012. Source text for this essay are seven Nyordslista published between 2012 and 2018. The study analyses the frequency of the new words in newspapers and on Twitter using two databases, Mediearkivet and Korp. LÄS MER

 3. 3. Rasism och populism : En argumentations- och diskursinriktad analys av SDs och NMRs partiprogram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jesper Widman; [2019]
  Nyckelord :Swedish democrats; Nordic resistance movement; antisemitism; islamophobia; cultural racism; religion in Swedish politics;

  Sammanfattning : This is a qualitative study with an argumentation and discourse approach with the purpose to compile what the Swedish democrats (SD) and the Nordic resistance movement (NMR) writes about religion in their current party program. The two main questions in this study were as follows: Are there any signs of islamophobia, antisemitism or cultural racism in the party programs of Swedish democrats and the Nordic resistance movement and how is this expressed? also Is it religion that is more represented as threat in each party program? The main theories that are discussed in this study are islamophobia, antisemitism and cultural racism. LÄS MER

 4. 4. Litterär kompetens i klassrummet : En undersökning av metoder och verktyg för att arbeta med skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur; Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Cherine Al-Saffar; Emma Widman; [2016]
  Nyckelord :Litterär kompetens; litteraturläsning; konstitutionell kompetens; perfomanskompetens; literary transfer-kompetens; klassrumsmetoder;

  Sammanfattning : I denna uppsats reds begreppet litterär kompetens ut och dess tre delar - konstitutionell kompetens, performanskompetens och literary transfer-kompetens. De tre delarna kompletterar varandra och är alla lika nödvändiga. Ett flertal metoder inom läsning, skrivande och samtal tas upp som olika sätt att utveckla dessa. LÄS MER

 5. 5. An affordance based framework for information systems evaluation and redesign : A conceptual tool for development of user friendly systems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Svanberg; Sara Widman Börjesson; [2016]
  Nyckelord :Affordanser; ramverk; informationssystem; designvetenskap; utvärdering; redesign;

  Sammanfattning : Bakgrund Affordanser är ett kraftfullt verktyg för utvärdering och redesign av artefakter, mer specifikt informationssystem. Affordanser innefattar att identifiera vilka handlingsmöjligheter som informationssystem tillhandahåller för användarna. LÄS MER