Sökning: "widow"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet widow.

 1. 1. En strimma ljus : En allmän litteraturöversikt om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elisabeth Sandvej Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Loss; Companion; Aging; Elderly; Sorrow; Widow; Widower; SOC; Coping; Förlust; Livskamrat; Åldrande; Äldre; Äldrefrågor; Sorg; Änka; Änkling; KASAM; Hanteringsstrategi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat. Som metod används en allmän litteraturöversikt. Som teori används Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Revealing The Nature Of Human Characteristics Through Interaction Design

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Trieu Vy Luu; [2017]
  Nyckelord :interaction design; human connection; meaning making; meaning finding; human; heartbeat; fundamental; elements; performance; art; hidden figures; ethnography; anthropology; design fiction; speculative design; marina abramovic; trieuvy luu; manifesto; human design; design future; kindness; creating kindness; deep connection; reflection;

  Sammanfattning : Everyday we come up with new solutions for our existing problems. But the solutions of today are tomorrow’s problem. The products we create as designers are often bringing more complexity in our society than it is initially intended for. This thesis aims to give a new perspective on the design practice community. LÄS MER

 3. 3. Från sällskaplig hustru till ensam gumma : En fallstudie av Märta Helena Reenstiernas sociala nätverk och dess förändringar 1793-1830

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna Forsén; [2017]
  Nyckelord :Årstafrun; Social Networks;

  Sammanfattning : Märta Helena Reenstierna was a Swedish noblewoman who lived at a countryside estate called Årsta, just outside the city borders of Stockholm in the late 18th and early 19th century, a time when the nobility lost much of its privileges and the uprising bourgeois class gained new influence. Märta Helena is famous for the diary she kept almost every day from 1793 until 1839, two years before her death and its wide array of topics. LÄS MER

 4. 4. En praktisk aspekt av döden : Kvinnlig arvsrätt under Mellersta och Nya Riket

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Egyptologi

  Författare :Åsa Saxén; [2016]
  Nyckelord :Arv; kvinnor; Mellersta Riket; Nya Riket; Lahun; Deir el-Medina; imyt-pr; änka;

  Sammanfattning : This essay is about female inheritance in ancient Egypt. Death had a very important part in the Egyptian culture. The goal in this essay is to put focus on an everyday aspect of death, which is often left out. That is, how the living was affected by the death of a close relative. LÄS MER

 5. 5. Osprängda könsroller : en genusanalys av hur kvinnliga terrorister beskrivs i svensk kvälls- och dagspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sandra Jansson; [2016]
  Nyckelord :kvinnliga terrorister; Svenska medier; Laura Sjoberg; qualitative content analysis; gender roles; gender; Swedish media; female terrorists; genus; könsroller; kvalitativ innehållsanalys; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines how Swedish media portrays female terrorists originating from North Caucasus. The empirical material consists of 18 articles from four Swedish newspapers, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet. LÄS MER