Sökning: "widower"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet widower.

 1. 1. En strimma ljus : En allmän litteraturöversikt om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Ersta Sköndal Bräcke högskola

  Författare :Elisabeth Sandvej Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :loss; companion; aging; elderly; sorrow; widow; widower; SOC; coping; förlust; livskamrat; åldrande; äldre; äldrefrågor; sorg; änka; änkling; KASAM; hanteringsstrategi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat. Som metod används en allmän litteraturöversikt. Som teori används Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Äldre anhörigvårdares uppfattningar kring stöd och övriga underlättande faktorer : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Andrea Bodin; [2013]
  Nyckelord :Informal Caregiver; Elder; Spouse; Social support; Anhörigvårdare; Äldre; Änka Änkling; Stöd; Behov;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att beskriva äldre änkors/änklingars uppfattningar kring det eventuella stöd som erbjudits eller saknats dem, samt övriga underlättande faktorer under perioden de vårdade sin livspartner i hemmet.   Metoden som användes var kvalitativ och datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER