Sökning: "wifi"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet wifi.

 1. 1. UTVECKLING AV KOMBINERAD DATAKOMMUNIKATION OCH TWO WAY RANGING FÖR IEEE 802.15.4 ULTRAWIDEBANDSYSTEM

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Antti Westermark; David Pantzar; [2019]
  Nyckelord :ultrawideband; UWB; IEEE 802.15.4; two way ranging; trådlös; kommunikation; dataöverföring; lokalisering; positionering;

  Sammanfattning : Trådlös kommunikation mellan noder sker genom att skicka data över det trådlösa mediet, för att få kommunikationen att samspela har flertalet standarder utvecklats. En av dessa standarder är 802.15.4 med UWB PHY vars utformning är av en sådan karaktär att signalöverföringen blir störningstålig och osynlig för andra standarder. LÄS MER

 2. 2. Mobility Analysis of Zoo Visitors

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Kim Byström; [2019]
  Nyckelord :probe request; MAC address; Markov model; continuous distribution model; Monte Carlo simulation;

  Sammanfattning : In a collaboration between Kolmården Zoo and Linköping University, supported by the Norrköping municipality’s fund for research and innovation, mobility measurements have been performed inside the zoo. These measurements have been done by six WiFi sniffers collecting anonymised MAC addresses from the visitors smartphones. LÄS MER

 3. 3. Cost Structure of IoT Connectivity Services

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lu Lin; [2019]
  Nyckelord :Network dimensioning; Cost Structure; IoT; LPWAN; Cellular; WiFi-HaLow; Nätverksdimensionering; Kostnadsstruktur; IoT; LPWAN; Cellular; WiFi-HaLow;

  Sammanfattning : This thesis is a techno-economic study focus on the IoT connectivity service field. It describes the specifications of LPWAN, LPLAN, and Cellular-IoT technologies. LÄS MER

 4. 4. Bluetoothsäkerhet, neglegerad eller (o)kunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Andreas Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Bluetooth; IT security; security; investigation; vulnerability; eavesdropping; hacking; Bluetooth; it-säkerhet; säkerhet; undersökning; sårbarhet; avlyssning; hack;

  Sammanfattning : Under 2017 hittades sårbarheten Blueborne som gjorde att en person kunde ta sig in i mobiltelefoner eller datorer helt obemärkt genom att enheten endast ha igång bluetooth. Bluetoothsäkerheten behövs tas på minst lika stort allvar som alla andra enheter som tillexempel wifi eller annan trådlös utrustning som kan äventyra att information hamnar i orätta händer, för skulle felaktig information nå en person med ont uppsåt så skulle konsekvenserna vara förödande för privatpersoner eller för företag. LÄS MER

 5. 5. WPS - WiFi Protected Setup : En studie om Wi-Fi Protected Setup som autentiseringsmetod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jonas Lindell; Filip Lagerholm; [2019]
  Nyckelord :Wi-Fi; Wireless Protected Setup; WPS; IT-Security; Business security; Wi-Fi; Wireless Protected Setup; WPS; IT-Säkerhet; Företagssäkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER