Sökning: "wifi"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet wifi.

 1. 1. Smart Greenhouse : A microcontroller based architecture for autonomous and remote control

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Oscar Johansson; Gustav Andersson; [2020]
  Nyckelord :Smart Greenhouse; IOT; Internet of Things; Smart Homes; Home Automation; Automation; Smart Växthus; Smarta Hem; Hemautomation; Automation;

  Sammanfattning : Expensive and complex automated systems for greenhouses are frequently utilized in the horticulture industry. In parallel, smart systems for home automation has recently seen a rapid increase in popularity. This project aims to combine the climate optimization capabilities of industrial systems with the convenience of home automation systems. LÄS MER

 2. 2. En komparativ studie av LoRaWAN kommunikation mellan simuleringsmiljö och verklig miljö.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Philip Skötte; Calle Jopia Bergstedt; [2020]
  Nyckelord :LoRa; LoRaWAN; Simulering;

  Sammanfattning : IoT stands for the Internet of Things and is a concept that has been around since 1999. IoT are objects around us that collects data and connects to controls or other machines via the internet and is a field that constantly growing every year. The most used communication for IoT devices is wireless communication. LÄS MER

 3. 3. Logging System for Air Quality Mapping

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonathan Franzén; Eric Jonsson; Marcus Nordstrom; William Sandkvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An urgent issue in today’s society is the large emissions of air pollutants and CO2. Aside from being extremely harmful to the environment, these emissions can also be particularly unhealthy for inhabitants of metropolitan areas. To help combat this issue, a system for measuring air quality over larger areas is required. LÄS MER

 4. 4. Field uniformity and isotropy investigation of Halmstad University's reverberation chamber : In collaboration with Halmstad University and Ericsson AB, Lund

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Khaled Ads; [2020]
  Nyckelord :Reverberation chamber;

  Sammanfattning : This thesis is the final module of the Master's program in Electronics Design at Halmstad University. The Master Thesis work is a part of an ongoing development of Halmstad University's reverberation chamber (RC), which is aimed at frequencies in the low GHz range. The development process has been passing in several phases. LÄS MER

 5. 5. Spårbunden Tillståndsövervakning av tåg med IoT lösning : För snabbare utveckling av detektor-prototyper inom IoT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Markus Jonsson; Mattis Heberlein; [2020]
  Nyckelord :Underhåll; IoT; Tåg; Hjulskador;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet i Sverige är omfattande och kräver hundratals olika detektorer för att mäta tillståndsbehovet av tåg. Underhållet behöver effektiviseras och järnvägen behöver byggas ut för att efterfrågan på transport på järnvägen skall kunna öka. Men dagens detektorer och systemlösning är mycket dyra och ibland föråldrade. LÄS MER