Sökning: "wifi"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet wifi.

 1. 1. A tool to facilitate the development of Mocap applications using IMUs - Design and Prototyping

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Mahamed Hassan Mahamed; Carlos Pablo Cano Martinez; [2019]
  Nyckelord :MOCAP; IMU; Computer Science; Prototyping;

  Sammanfattning : This paper presents to find a solution, by designing a tool that could be used as a framework for the development of Motion Capture applications (Mocap) which is using with inertial Measurement Units (IMUs). Our main objective is how to find a tool that would be extremely fascinated and improved the accessibility to the development of Motion Capture applications. LÄS MER

 2. 2. UTVECKLING AV KOMBINERAD DATAKOMMUNIKATION OCH TWO WAY RANGING FÖR IEEE 802.15.4 ULTRAWIDEBANDSYSTEM

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Antti Westermark; David Pantzar; [2019]
  Nyckelord :ultrawideband; UWB; IEEE 802.15.4; two way ranging; trådlös; kommunikation; dataöverföring; lokalisering; positionering;

  Sammanfattning : Trådlös kommunikation mellan noder sker genom att skicka data över det trådlösa mediet, för att få kommunikationen att samspela har flertalet standarder utvecklats. En av dessa standarder är 802.15.4 med UWB PHY vars utformning är av en sådan karaktär att signalöverföringen blir störningstålig och osynlig för andra standarder. LÄS MER

 3. 3. Mobility Analysis of Zoo Visitors

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Kim Byström; [2019]
  Nyckelord :probe request; MAC address; Markov model; continuous distribution model; Monte Carlo simulation;

  Sammanfattning : In a collaboration between Kolmården Zoo and Linköping University, supported by the Norrköping municipality’s fund for research and innovation, mobility measurements have been performed inside the zoo. These measurements have been done by six WiFi sniffers collecting anonymised MAC addresses from the visitors smartphones. LÄS MER

 4. 4. Identifying Units on a WiFi Based on Their Physical Properties

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonatan Nyström; [2019]
  Nyckelord :Convolutional Neural Network; Supervised Learning; WiFi; Security; Activation Functions; Validation; WiFi; Datasets;

  Sammanfattning : This project aims to classify different units on a wireless network with the use of their frequency response. This is in purpose to increase security when communicating over WiFi. We use a convolution neural network for finding symmetries in the frequency responses recorded from two different units. LÄS MER

 5. 5. Human Centric Lighting : Automatisk belysningsvariation för hälsa, välbefinnande och elsparande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Karin Möttönen; Mikael Hedén; [2019]
  Nyckelord :Energy; Light; Lighting; Human Centric Lighting; LED Light-emitting-diode ; Energy efficiency; Health; Smart lighting; Energi; Belysning; Human Centric Lighting; LED; Behovsanpassning; Energibesparing; Hälsa; Smart belysning;

  Sammanfattning : Examensarbetet är en undersökning avseende implementering av Human Centric Lighting (HCL)- system i hemmamiljö. En litteraturstudie har genomförts om HCL, dess effekter på människan och LED-belysningens påverkan både på människan och miljön. LÄS MER