Sökning: "wiik jenny"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden wiik jenny.

 1. 1. WHO WILL WIN THE RACE? A study of coverage of the 2015 U.K. General Election

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hedvig Algotsson; [2016-09-26]
  Nyckelord :game-framing; Election coverage; framing; semiotic; UK; personalisation; signs; bias; broadsheet; westminster model;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs:Examenkurs i Medie-och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs UniversitetNivå: GrundnivåTermin/år: Vt 2016Handledare: Nicklas HåkanssonExaminator: Jenny WiikRapport nr: 673 Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur tre brittiska dagstidningar beskrev 2015 års valkampanj och vad det kan tänkas beror på. LÄS MER

 2. 2. ”Mm..ah..jajaja, jag lyssnar!” En kvalitativ studie om språkliga könsskillnader i två svenska podcasts

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Amanda Johansson Fager; Matilda Abrahamsson; [2016-09-08]
  Nyckelord :Alex och Sigge; podcast; genus; sociolingvistik; språkskillnader; medielogik; medium; Hannah och Amanda;

  Sammanfattning : Titel: ”Mm.. ah.. LÄS MER

 3. 3. NYHETER I KVADRAT En kvalitativ studie om hur svenska nyhetsmedier ser på och jobbar med Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anton Björsell; [2016-02-11]
  Nyckelord :Instagram; sociala; medier; nyhetsmedier; nyhetspublicering; nyheter; Facebook; plattform; kanal; foto; journalistik; fotojournalistik; delningslogik;

  Sammanfattning : Uppsats: Kandidatuppsats, 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmetNivå: GrundnivåTermin/år: HT2015Handledare: Jenny WiikExaminator Monica Löfgren NilssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 72 sidor, inklusive referenser och bilagorAntal ord: 19 799 ord, exklusive innehållsförteckning, sammanfattningar, referenser och bilagorSyfte: Syftet med studien är att studera svenska nyhetsredaktioners arbete med Instagram som publiceringsverktyg och de resonemang som kantas av det.Teori: Journalistikens roll i sociala medier, branding och strategi. LÄS MER

 4. 4. "Hör upp, du måste flytta på dig!” – Manspreading i svensk press Könsmärkning i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Nilsson; Hanna Rahlén; Ellinor Rostedt; [2015-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: "Listen up, you need to move!” – Manspreading in swedish newspapers, A quantitative content analysis of national news in Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet and ExpressenAuthors: Ellen Nilsson, Hanna Rahlén and Ellinor RostedtYear: Spring 2015Level: Bachelor degreeDepartment: Department of Journalism, Media and Communication, Göteborgs universitet.Language: SwedishSupervisor: Jenny WiikAbstractTo investigate how men and women are represented in nationwide newspapers, we implemented a study focusing on gender typing in news content and in the newsroom. LÄS MER

 5. 5. Internkommunikation ur medarbetarperspektiv. En studie av Jordbruksverkets internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrik Dahlstedt; Anders Åkerström; [2015-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Internkommunikation ur medarbetarperspektivFörfattare: Fredrik Dahlstedt och Anders ÅkerströmHandledare: Jenny WiikKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, examensarbete.Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Göteborgs universitet. LÄS MER