Sökning: "wild game meat"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden wild game meat.

 1. 1. The development of an efficient wild boar meat supplychain : Opportunities, challenges, and limitations from a case study of Swedish game suppliers and hunters

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Oscar Wennborg; [2021]
  Nyckelord :wild boar supply chain; food safety; wild game meat;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create a better understanding of how an efficient supply chain of wild boar meat can be developed in Sweden. The sales of wild boar meat are regulated by legislations to assure food safety since the meat can contain pathogens, parasites, compared to most other Swedish game species. LÄS MER

 2. 2. Marknad för vildsvin? - En studie av marknaden för svenskt vildsvinskött utifrån ett konsumentperspektiv

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Albin Berggren; Jakob Sevelin; [2020]
  Nyckelord :Swedish wild boar meat; Wild game meat; Consumer behaviour; Purchase intention; Attitudes;

  Sammanfattning : The issue surrounding the Swedish wild boar population has been increasingly acknowledged. The government supports an increase in hunting activity but the market for wild boar meat is lagging behind. LÄS MER

 3. 3. Vildsvinsförvaltning i Södra Trögd - Mälardalen : ”vi har ju lärt oss att jaga gris här nu, vi är första generationens vildsvinsjägare kan man säga”

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristina Hansén; [2018]
  Nyckelord :vildsvin; förvaltning; naturresurshantering; institutionalisering; samverkan; konflikt;

  Sammanfattning : Vildsvinsstammens kraftiga tillväxt har inneburit förändrade förutsättningar för många av Sveriges lantbrukare och jägare. Skador på odlade grödor orsakar problem inom jordbruket, samtidigt som antalet jakttillfällen och tillgången på viltkött ökar. LÄS MER

 4. 4. Bioackumulering av tungmetaller i vildsvin (Sus scrofa) : -analys av biotillgängligheten av bly och kadmium i vildsvinslever

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Axelsson; Annica Spångberg; [2018]
  Nyckelord :vildsvin; bly; kadmium; bioackumulation; AAS;

  Sammanfattning : As the wild boar population increases, so does the consuming of wild boar meat. Often with the belief that this is much healthier than conventional meat. International studies have shown that wild boar meat is more likely to contain higher concentrations of soil pollutions than other game meat. LÄS MER

 5. 5. Vildsvin (Sus scrofa) som skadedjur och nyttodjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Caroline Wennberg; [2018]
  Nyckelord :vildsvin; sus scrofa; skador; påverkan; förebygga; jakt; rovdjur;

  Sammanfattning : Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på vilka skador vildsvin orsakar samt på vilka marker och hur vildsvinskadorna kan förhindras. Jag vill även titta på riskerna med vildsvins återetablering, hur tillväxttakten effektivast kontrolleras samt vildsvins positiva effekter på miljö och biologisk mångfald. LÄS MER