Sökning: "will"

Visar resultat 1 - 5 av 15402 uppsatser innehållade ordet will.

 1. 1. Prediction of Conversion Rates in Online Marketing - A study of the application of logistic regression for predicting conversion rates in online marketing.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Marcus Olausson; [2018]
  Nyckelord :Online marketing; conversion rates; logistic regression; latent variables; machine learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis was written in collaboration with an anonymous European automotive company, Company X, which uses online marketing as a part of their business model. In online marketing it is of inrest to estimate conversion rates, that is the quota of a population at an initial state that will go on to perform a certain action. LÄS MER

 2. 2. Att döda ett barn : Våld mot barn i grekiska mytologiska vasmotiv från arkaisk och klassisk tid.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Cajsa Olausson; [2018]
  Nyckelord :violence; children; mythological; vase painting; Archaic; Classical;

  Sammanfattning : The depiction of violence has always been and will always be a fascinating but horrifying subject. Violence shown on ancient vase paintings has been the subject of multiple authors’ works. LÄS MER

 3. 3. Statistisk analys av hjulprofilparametrar för järnvägshjul

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Christian Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Railway; wheel profile; maintenance; measure; wear.; Järnväg; hjulprofil; underhåll; mätning; nötning.;

  Sammanfattning : En väl fungerande järnväg är en viktig del av Sveriges och stora delar av världens infrastruktur. Hundratusentals människor transporterar sig dagligen till och från arbete efter den svenska järnvägen samtidigt som det efter samma spår sker en storskalig godstransport genom tungt lastade godståg. LÄS MER

 4. 4. Video Analysis Supporting Stroke Assessment within the Prehospital Care

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Emma Anzén; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; FAST; NIHSS; prehospital care; quantitative measurements; stroke; telestroke; video analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden, as well as the rest of the world has an increasing life-expectancy creating higher demands on the healthcare providers and on the quality of healthcare. Stroke is the third leading cause of death in Sweden. Prehospital stroke assessment is completed as rapid assessments by paramedics through the use of different stroke scales. LÄS MER

 5. 5. Språk, begrepp och inkluderande undervisning : En studie av fyra lärares multimodala kommunikation och språkutvecklande arbetssätt i klassrum där elever i behov av särskilt stöd är inkluderade

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Susanne Larsén; [2018]
  Nyckelord :Communicative; language difficulties; dialogue; multimodal guidance; scaffolding.; Kommunikation; språksvårigheter; dialog; scaffolding; multimodal vägledning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe how four teachers in middle school work to verbally support students´ language and comprehension of subject-specific concepts, and also illustrate what teachers´ express they consider is linguistic development. The research questions posed in this study are: which multimodal linguistic representations do the teachers use in a group to verbally support students’ linguistic development, and what do the teachers consider to be linguistic methods. LÄS MER