Sökning: "william harbutt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden william harbutt.

  1. 1. Plastellina - bevarande av skulpturskisser

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Erika Andersson; [2012-10-12]
    Nyckelord :plasticine; modelling clay; sculpture models; per hasselberg; julius kronberg; william harbutt; conservation;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2012:19.... LÄS MER