Sökning: "williams"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet williams.

 1. 1. Requiem for Milady- Ett sceniskt undersökande av kvinnorollerna i Tennessee Williams sena dramatik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vanja Schöldéen Nilsson; [2021-04-01]
  Nyckelord :Tennessee Williams; skådespeleri; absurd theatre; experimental; burlesque; performance; avantgarde;

  Sammanfattning : I mitt arbete Requiem for Milady, undersöks hur och om de så kallat “monstruösa” kvinno- rollerna i TWs sena dramatik kan vidga och tänja gränser för hur vi ser kvinnliga stereotyper och kvinnliga /manliga identiteter? Vidare beskriver jag hur jag som skådespelare praktiskt närmar mig dessa rollporträtt med intentionen att undersöka en gestaltning som ligger bort- om konventioner inom ett psykologiskt realistiskt scenspråk.Vad uppstår, händer med materialet om jag närmar mig det genom en mer absurd och överdriven spelstil och söker befrielse genom medel som överdrift, kaos, tvetydighet och burlesk humor?Kan jag hitta ett sätt att gestalta kvinnor på scen bortom det mer traditionella?. LÄS MER

 2. 2. From Champagne showers to the back of the grid: A case study of Williams Racing

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mirza Bander; Yasmine Hartvig; Caoimhe O'Sullivan; [2021]
  Nyckelord :Brand heritage; Heritage brand; Brand identity; Brand reputation; Formula 1; Brand Management; Sponsorship; Business and Economics;

  Sammanfattning : Williams is a long standing, family owned and operated Formula 1 team. Their track record of success is closely tied to their status as a skilled and independent constructor in a highly competitive and monetized sport. When founder Frank Williams steps aside and his daughter Claire takes over, the team struggles to produce the glory of yesteryear. LÄS MER

 3. 3. Begreppet som säger allt och ibland inget alls - Hur socialsekreterare förstår och bedömer sexuellt riskfyllt beteende hos placerade flickor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Deman Hassan Elmi; [2021]
  Nyckelord :sexually risky behaviour; social workers; notions of girls’ sexuality; girls placed outside the home.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden social services has the overall responsibility for its youth within their municipality. Moreover, social workers have a responsibility to conduct an inquiry if there are suspicions of a youth getting harmed or harming oneself. LÄS MER

 4. 4. Kom, sitt Kalle! : Förskollärares syn på undervisning vid samling i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Askim Findik; Dorothy Williams; [2021]
  Nyckelord :Circle time; education; teaching; preschool; Samling; utbildning; undervisning; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine and dissect how circle time in preschools work as a tool for valuable teaching. Circle time is a part of children's daily routines, virtually everywhere in the world. Through daily congregation, children are given time to reflect and learn about their environments. LÄS MER

 5. 5. Dagermans arbetande män : En marxistisk och maskulinitetsteoretisk analys av Stig Dagermans Streber

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska

  Författare :Emilia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Stig Dagerman; Streber; marxism; marxist; maskulinitet; intersektionalitet; intersektionell; socioekonomisk; klass; kön; hierarki; schematisk; makt; maktstruktur; maktsymmetri; dramatikanalys; drama; karaktärsanalys; Raymond Williams; Nina Lykke; Raewyn Connell; Priftis; Roberts; Sutch; Pusztai; Birthe Sjöberg;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur marxistiska och maskulinitetsteoretiska maktstrukturer påverkar relationerna mellan de fyra huvudkaraktärerna i Stig Dagermans dramatext Streber. Karaktärerna analyseras utifrån texten i Judasdramer från 1949. Analysen utgår ifrån repliker, karaktärsbeskrivningar och scenanvisningar. LÄS MER