Sökning: "willingness to learn"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden willingness to learn.

 1. 1. Learning by gaming : A comparison of how Swedish upper secondary male and female students learn English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annette Mattsson; [2020]
  Nyckelord :extramural English; multiplayer online games;

  Sammanfattning : Earlier research has suggested that online gaming can be an effective way of acquiring English as a second or foreign language. It can both increase language proficiency (vocabulary or oral proficiency) and have a positive impact on affective filters such as motivation or willingness to communicate. LÄS MER

 2. 2. Motivation as a key to oral interaction : How 7 to 9-grade teachers in Sweden stimulate pupils' oral interaction in the English classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nille Oxelind; [2020]
  Nyckelord :EFL teaching; motivation; oral interaction; Willingness to Communicate; WTC;

  Sammanfattning : Pupils who want to learn English as a foreign language, EFL, need to practice speaking. This is a necessity, not least since this skill is crucial when communicating with others. When pupils lack this inclination, EFL teachers have to know how to engage them in oral interaction. LÄS MER

 3. 3. Vem hörs i det samhällsvetenskapliga klassrummet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Kvist; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet;

  Sammanfattning : This thesis examines who gets heard in the social science classroom. It uses a non-participant observation method to see if the total amount of speech time and answer frequency is distributed in an equal way between the two sexes. LÄS MER

 4. 4. Är idrottscoacherna redo? : En kvantitativ undersökning om idrottscoachers förmåga att bemöta transpersoner

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Hjelm; [2020]
  Nyckelord :Transpersoner; Idrottscoacher; Idrott;

  Sammanfattning : Transpersoner har inom den svenska idrottsrörelsen haft det svårt för att hitta acceptans på grund av att de utestängs, inte tillåts träna eller tävla inom rätt könsfack. På grund av detta så har man sett att transpersoner har en önskan om att idrottscoacher i Sverige ska utbilda sig inom HBTQ-frågor eller skaffa HBTQ-certifiering. LÄS MER

 5. 5. A Melting Pot of Knowledge: A case study exploring willingness and barriers to knowledge sharing and learning among junior and senior preschool teachers in the public sector

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Celina Gundlach; Martyna Angelika Grzeslo; [2020]
  Nyckelord :knowledge sharing; learning; willingness; public sector organisation; preschool; teachers; generation shift; Business and Economics;

  Sammanfattning : Aim: This thesis aims to develop a deeper understanding of how junior and senior preschool teachers engage in knowledge sharing and learning in a public sector organisation as well as how their knowledge sharing and learning behaviour is being challenged. Literature Review: Our literature review focuses on knowledge and knowledge sharing and relates it specifically to the public sector which corresponds to our case organisation. LÄS MER