Sökning: "willman stoltz granskningsmall"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden willman stoltz granskningsmall.

 1. 1. Mellan hopp och förtvivlan - patienters erfarenheter av att vänta på en lungtransplantation : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Skogeland; [2017]
  Nyckelord :Lungtransplantation; väntelista; palliativ vård; hopp; mening;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid livshotande lungsjukdomar såsom vid kronisk obstruktiv lungsjukdom, cystisk fibros, interstitiella lungsjukdomar och pulmonell arteriell hypertension finns möjligheten till förlängt liv vid en lungtransplantation. En lungtransplantation är endast möjlig om en donator eller donatorns anhöriga sagt ja till att donera organ vid konstaterad hjärndöd. LÄS MER

 2. 2. Att leva med cancer – Från patient till överlevare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Martina Kinander; Katri Olsson; [2016-06-03]
  Nyckelord :Bröstcancer; överlevare; överlevarskap; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancerdiagnosen för kvinnor. Tack vare screening och bättre behandlingsmetoder är kvinnor som överlevt bröstcancer en växande grupp både i Sverige och världen. Att överleva bröstcancer har genom tidigare forskning visat sig ha stor påverkan på överlevarnas liv. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKEYRKET – AV KVINNOR FÖR KVINNOR?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Altahr-Cederberg; Josefina Svärm; [2016-01-11]
  Nyckelord :sjuksköterska; profession; genus; upplevelser; kompetens; arbetsfördelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket har alltid dominerats av kvinnor och är än idag starkt förknippat med kvinnliga egenskaper. Det finns en tydlig uppdelning av vilka yrken kvinnor och män söker sig till och vilka uppgifter de utför på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Livet med tarmstomi : En litteraturstudie om individers erfarenheter av att leva med tarmstomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnéa Stjärnvall; Jessica Bloodworth; [2016]
  Nyckelord :Anpassning; erfarenheter; kroppsuppfattning; tarmstomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En tarmstomi hanterar avföring och innebär att tarmen läggs ut på buken. En tarmstomioperation skapar kroppsliga förändringar som ofta påverkar individen negativt. Tarmstomin påverkar individens vardag och behovet av stöd är viktigt för att kunna hantera den nya situationen. LÄS MER

 5. 5. ATT FÅ MULTIPEL SKLEROS. Patienters upplevelser av att få sjukdomen och diagnosen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emmy Troeng; [2015-12-03]
  Nyckelord :Multipel skleros; symtomdebut; utredning; diagnos; patientupplevelser; bemötande; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom med ett oförutsägbart förlopp som ofta drabbar relativt unga personer. Det finns idag inget säkert diagnostiskt test och ingen botande behandling. LÄS MER