Sökning: "wills"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet wills.

 1. 1. Inför vår herre är vi alla smålänningar : Landskapsidentitet och historiebruk kring framstående småländska personer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Westin; [2020]
  Nyckelord :history usage; regional identity; Smaland; public narrative; narrative identity; historiebruk; Småland; narrativ identitet; offentligt narrativ; landskapsidentitet;

  Sammanfattning : When history is discussed, it is commonly done in a national or international setting. The regional or local levels are often not discussed. This essay wills therefore investigate how the regional identity in the province of Småland is represented as pertaining to a select few historically significant individuals i.e. LÄS MER

 2. 2. Det amerikanska folkets inflytande över landets federala vapenlagar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emil Hölttä; [2020]
  Nyckelord :USA; Gun legislation; elite theory; C. Wright Mills; USA; vapenlagar; elit teori; C. Wright Mills;

  Sammanfattning : In this essay I will be researching the effect the American public have on the political decisions that are made regarding the federal gun laws in the country. The US is a well known democracy, but there might be other wills and interests that intervene with the opinions of the people. The theoretical framework of the essay is from author C. LÄS MER

 3. 3. Att realisera e-förvaltning : En studie om förändringsledares hantering av värdeideal inom offentlig verksamhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jonathan Andersson; Rasmus Ull; [2020]
  Nyckelord :automation; change management; e-governance; organizational change; value positions; organizational communication; abductive reasoning; automatisering; förändringsledning; e-förvaltning; organisationsförändringar; värdeideal; organisationskommunikation; abduktiv forskningsansats;

  Sammanfattning : Politiska påtryckningar kräver offentliga verksamheters effektivisering, vilket har lett många kommuner till att påbörja införandet av effektivitetshöjande, IT-stödda automatiseringslösningar inom sina respektive socialtjänster. Initiativen medför dock ofrånkomliga organisationsförändringar, vilka ställer krav på god förändringsledning för att undvika förändringsmotstånd - något som tidigare uppvisats i samband med initiativen. LÄS MER

 4. 4. Logistik vid förtätning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Egzon Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :Logistik; Försörjningskedjor; Förtätning; Byggherre; Kommun; Samordning; Logistics; Supply Chain Management; Construction; Client; Municipality; Densification; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning och byggande i urbana miljöer innebär stora utmaningar för alla inblandade parter, stadens invånare, verksamheter och besökare. Låg effektivitet- och produktivitetsutveckling i byggbranschen, tillsammans med ökade miljökrav är ett par av de främsta utmaningarna. LÄS MER

 5. 5. The Role of the Judiciary and the Rule of Law - Judicial un-involvement in the wake of the Me Too-Movement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Oskarsson; [2018]
  Nyckelord :Jurisprudence; The Rule of Law; Threats to the Rule of Law; Judicial Un-Involvement; The Me Too-Movement; #Metoo; Me-Too Rörelsen; Rättsstatsprincipen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Publishing rape allegations on social media whilst not involving the administration of justice became a significant phenomenon in the wake of the Me Too-Movement. Exemplified through two prime examples, the judicial un-involvement, arguably a questioning of the assumption that the law is the powerholder in the state, will be claimed to have been a departure from the concept of the Rule of Law. LÄS MER