Sökning: "wind urban"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden wind urban.

 1. 1. Land Use and Land Cover Changes in Europe and the Impact on Near-Surface Wind Speed in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Nils Philipp Stange; [2023-08-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Investigations of Land use and land cover change (LULCC) have recently become of increasing interest. This trend occurs not only based of the importance of biogeochemical processes such as carbon sequestration, but also because of their climate impacts caused by changed biogeophysical properties. LÄS MER

 2. 2. Behaviours of older adults in urban outdoor environments during warm days

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sandra Lujic; [2023-08-18]
  Nyckelord :Older adults; urban outdoor environments; behaviour; preferences; thermal comfort;

  Sammanfattning : As a result of climate change, heat waves are expected to increase in frequency, duration, and severity, which is particularly threatening to the urban population. Vulnerable groups, including the older population, are more likely to be affected by adverse health effects due to heat exposure. LÄS MER

 3. 3. Primary Drivers of Sea Level Variability in the North – Baltic Sea Transition Using Machine Learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :David Ek; [2023-01-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global mean sea level is rising, however not uniformly. Regional deviations of sea surface height (SSH) are common due to local drivers, including surface winds, ocean density stratifications, vertical land- & crustal movements and more. LÄS MER

 4. 4. Tänka kan man göra på fritiden : närbyråkratens handlingsutrymme i miljöbedömningar för vindkraft

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Viberg; [2023]
  Nyckelord :närbyråkrat; tillståndsbedömningar; avvägningar; policy;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur tjänstemän på länsstyrelsen tolkar och arbetar med tillstånd för vindkraft utifrån policy. Studien fokuserar på hur avvägningar görs mellan rennäringen och vindkraftens intressen inom en ansöknings- och prövningsprocess. LÄS MER

 5. 5. Stadsträd – i nöd och lust : skillnader i reglerande och stödjande ekosystemtjänster mellan löv- och barrträd i stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Engelbrekt Tchang; Sara Karlsson; [2023]
  Nyckelord :ekosystemtjänst; lövträd; barrträd; stadsträd; luftrening; dagvattenhantering; vindskydd; temperaturreglering; kolupptagning; kolinlagring; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Träd har en viktig roll i att klimatanpassa städer genom att leverera ekosystemtjänster. I nordiska städer planteras mest lövträd eftersom det historiskt funnits ett kulturellt motstånd mot barrträd. LÄS MER